UTSTÄLLNING. När Världskulturmuseet i Göteborg invigdes i december 2004 hade de med sig ett statligt uppdrag att skapa debatt kring globala frågor och locka museiovan och ung publik. Enligt deras egna undersökningar har åtminstone det senare lyckats över förväntan.

Aidsutställningen No Name Fever har varit ett dragplåster, liksom ambitiösa seminarie- och konsertprogram.

Den nya utställningen om trafficking, som öppnades förra helgen, tar över stafettpinnen från No Name Fever. Utställningen är framställd i samarbete med en fokusgrupp från den tänkta målgruppen unga vuxna. De har framfört tre generella riktlinjer: skriv oss inte på näsan, våga vara komplexa och väj inte för det starkt känslomässiga.

Resultatet är en multimediautställning där flimret från projektorfilmer och de allestädes närvarande rösterna pockar på ens uppmärksamhet. Jag fastnar i ett bevismaterial från Göteborgspolisen där man med hjälp av spaningsfilm och avlyssnade telefonsamtal får följa några hallickars utnyttjande av en ung kvinna under en natt. Det är ett äckligt stycke verklighet.

Bakom utställningen ligger ett års forskning och samarbete med organisationer och myndigheter inom ramen för Samverkan mot trafficking. Iskalla fakta är placerade sida vid sida med personliga vittnesmål och konstverk. Här visas till exempel ett silverhalsband som använts som betalning för en flicka och konstnären Jill Renee Smiths installation Lifestock där kvinnokroppar är upphängda på rad i köttkrokar. Det svarta kvinnoköttet är varan som bjuds ut på marknaden i väst.

För Världskulturmuseet har naturligtvis satt in trafficking i en global kontext. Rakt genom utställningsrummet löper gränsen mellan nord och syd. En välbevakad gräns som skördar många offer.

Att nå de unga vuxna
Det uttalade målet är att öka folks medvetenhet. För att lyckas med det finns ett film- och seminarieprogram i anslutning till utställningen och museipedagoger som främst arbetar mot unga vuxna. Förutom en omfattande skolverksamhet finns även ett ”ung till ung-projekt” där ungdomar upp till 23 år ska genomgå en kortutbildning i trafficking och förmedling för att sedan själva kunna visa utställning eller på annat sätt föra vidare kunskapen.

Mest spektakulärt blir MTV EXIT:s besök i oktober. Det är MTV:s och Sidas gemensamma europeiska kampanj där kända Dj:s spelar dansmusik samtidigt som trafficking sätts på agendan. Arrangemanget är en del av Världskulturmuseets arbete för att bryta mot bilden av mossig statlig institution. Något som är nödvändigt för att museiovana och unga ska känna sig hemma.

Carl-Magnus Höglund
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören