Sekos stridsåtgärder mot danskflaggade Tor Caledonia var olagliga. Danska Arbetsdomstolen dömde Seko trots att de fackliga stridsåtgärderna utlystes i Sverige. Seko riskerar skadestånd på drygt 550.000 kronor.

Efter att ha tillfrågat EU:s domstol beslöt Arbejdsretten, som motsvarar svenska Arbetsdomstolen, att döma utifrån dansk lagstiftning i en tvist som handlade om stridsåtgärder som var utlysta i Sverige, enligt svensk lag.
Men domstolen ansåg att eftersom rederiet var danskt, fartyget seglade under dansk flagg och Seko skickat varslet till Danmark så gällde dansk lag.

År 2001 varslade Seko om blockad mot fraktbåten Tor Caledonia som gick fram och tillbaka mellan Göteborg och Harwich i England. På båten arbetade polska sjömän på individuella avtal med lägre löner än danska och svenska sjömän. Seko ansåg att det handlade om lönedumpning och beslöt om blockad tills de polska sjömännen fått ett internationellt kollektivavtal med svenska lönenivåer. Transport varslade samtidigt om sympatiåtgärder.

Tog upp fajten
Blockaden mot lastning och lossning i Göteborgs hamn blev dock aldrig av. Rederiet förde över lasten till en båt med bättre arbetsvillkor för sjömännen. Tor Line stämde därefter facket och fick för två veckor sedan rätt i Arbejdsretten. I danska tingsrätten väntar dessutom en förhandling om ett krav på skadestånd. Den processen beräknas starta i oktober.

Rederiet har krävt Seko på drygt 550.000 kronor. Så mycket kostade omlastning till annat fartyg, enligt Tor Line. Tingsrätten har låtit stämningen vila i väntan på beslutet i Arbejdsretten. Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson anser att domen är förbryllande. Om en ny konvention med namnet Rom II går igenom EU:s beslutsprocess, utifrån ett beslut i parlamentet, skulle danska domstolen tvingas döma enligt svensk lagstiftning.

Förslaget till en ny konvention om vilket lands lagstiftning som ska gälla vid flytt över gränserna har gått igenom en första läsning. Efter facklig lobbning togs ett ändringsförslag som säger att ”det landets lagstiftning ska gälla där stridsåtgärderna äger rum”.

Andra spelregler
– Eftersom blockaden hade stöd i svensk lagstiftning är det ingen tvekan om att Seko då skulle vinna. Men nu är det en annan konvention som gäller. Det dröjer flera år innan Rom II är i hamn, säger Tomas Abrahamsson.

Enligt dansk lagstiftning som gäller sjöfarten kan danska fackföreningar inte teckna avtal med andra än danska medborgare och personer som bor i Danmark. Polacker på danska båtar kan bara hänvisa till fack och avtal i Polen.

Den danska lagstiftningen kritiseras varje år av FN:s arbetsorgan ILO.