Stödet är bedövande för att industrins löneökningar ska vara normerande i avtalsrörelsen. Än har dock inte LO sagt sin uppfattning.

I Göran Tunhammars utvärdering av Medlingsinstitutet – God sed vid lönebildning – är det ett av förslagen. Han förespråkar att de olika avtalsparterna ska förbinda sig att ”upprätthålla den lönenorm som etableras av konkurrensutsatta sektorn”.

Bland remissvaren från fack och arbetsgivaren sluter alla upp bakom den idén. Förvånande nog har Byggnads inga invändningar, utan skriver bara att ansvaret för lönebildningen ska ligga på arbetsmarknadens parter. Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, Facken inom industrin, Konjunkturinstitutet, Svensk Handel och Saco sluter upp bakom den i praktiken existerande lönenormen.

Det gör också TCO, som också vill att synsättet ska utvecklas. TCO konstaterar att tjänstesektorn i allt större utsträckning är utsatt för internationell konkurrens. Förbundet varnar därför för en alltför snäv definition på den konkurrensutsatta sektorn, som skulle kunna äventyra samsynen om lönebildningens förutsättningar.

Remisstiden gick ut i början av sommaren. LO har dock ännu inte lämnat något svar. Förhoppningen är att LO ska kunna leverera sin ståndpunkt i nästa vecka.

Men åtminstone en del av LO-förbunden har en annan uppfattning om hur lönenormen ska bestämmas. Bland annat för Transport, Handels och Kommunal diskussioner om att inrätta olika lönenormer för olika branscher.

Läs också: nyhetsartikeln "Förbunden på väg att enas om krav"