Drygt 4,4 miljoner var sysselsatta i augusti, enligt Statistiska centralbyrån. Det är den högsta siffran sedan augusti 1990.

Det krävs dock ytterligare 87.000 jobb innan regeringens sysselsättningsmål, som innebär att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska ha sysselsättning, är uppfyllt.

I augusti var siffran 78,5 procent. Det är något mer än ett år tidigare, men en bit under rekordnoteringen från juli i år: 79,9 procent.

Unga får jobben
Det är framför allt ungdomar som får jobb, och de får tillfälliga jobb. Antalet anställda i alla åldrar ökade med 94.000 under det senaste året. Av dem fick 72.000 tillfälliga jobb.

Fler kvinnor än män fick jobb i augusti, 56.000 kvinnor och 37.000 män. Det tyder på att utvecklingen kan ha vänt.

Under det första halvåret ökade sysselsättningen totalt sett, men enbart bland män. Under juli och augusti har sysselsättningen ökat bland båda könen.

5,7 procent arbetslösa
Antalet öppet arbetslösa minskade med 35.000 mellan augusti 2005 och augusti 2006. På ett år minskade andelen öppet arbetslösa från 6,5 till 5,7 procent.

Alla siffror som redovisats så här långt är statistiskt säkerställda, enligt SCB:s definition. Det visar att läget på arbetsmarknaden har förbättrats rejält under det senaste året. Det krävs förhållandevis stora förändringar för att siffrorna ska räknas som statistiskt säkerställda.