LO:s avtalssekreterare har tagit ett steg mot samordning i avtalsrörelsen. Viljan är stark att skapa ett stabilt avtalssamarbete.

LO-förbunden håller på att enas kring den modell som LO-Tidningen berättade om i förra veckan. Strategin innebär att det först slutna avtalet ska vara lönetak för de andra förbundens förhandlingar. I praktiken lär det bli ett industriavtal.

I gengäld förbinder sig de snabba industriförbunden att senare stödja de andra LO-förbunden när de förhandlar om andra krav än lön, som exempelvis rör anställningsförhållanden eller arbetsmiljö.

Poängen är att de andra förbunden kommer att backa upp det första industriförbundets lönekrav, eftersom det blir taket i deras löneförhandlingar. Dessutom finns det skäl för det första industriförbundet att inte släppa de gemensamma kraven vid sidan av lönekravet, eftersom industriförbundet senare måste stödja de andra LO-förbundens kamp för samma krav.

Sakta framåt
Avtalssekreterarna hade möte i onsdags. Inget beslut fattades, men diskussionen var lugn och motsättningarna vidgades inte. Det innebär i sig ett steg framåt. Pappers Matts Jutterström beskriver diskussionen som odramatisk och att alla förbund förklarade att de vill ha en samordning.

Kommunals avtalssekreterare Håkan Pettersson säger bara att samordningen är viktig. Andra förklarar att det känns som om avtalssekreterarna är på väg att komma överens. Alla är vana förhandlare och sådan förhastar sig inte utan väntar till sista stund innan något skrivs under.

Fastighets ordförande Hans Öhlund tycker i princip att det är bra att det första avtalet blir vägledande, men konstaterar att det då måste leva upp till de gemensamma förväntningarna i LO-samordningen. Det fungerade inte bra i förra avtalsrörelsen. Fastighets blev då bundet av tidigare slutna avtal och fick vare sig ut tillräckligt mycket pengar eller de skrivningar om arbetsmiljön som förbundet tänkt sig.

Tidigare avtal inget hinder
I avtalssekreterarnas diskussioner ses jämställda löner, och särskilda låglönesatsningar, som något som ligger utanför lönenormen. Det betyder att det först slutna avtalet inte kommer att vara något hinder för att driva betydligt högre lönekrav för grupper med låg lön.

Avtalssekreterarna träffas igen den 27 september och då är det nödvändigt att komma överens om både samordningsmodell och konkreta krav för att det ska vara möjligt för LO:s representantskap att fastställa dessa en månad senare.

FAKTA: Nya avtal 1 april
• Över 500 avtal över hela arbetsmarknaden ska tecknas under den kommande vintern och våren.
• Tre miljoner löntagare ska få nya villkor.
• De flesta gällande avtal går ut den 31 mars nästa år.

Läs också: nyhetsartikeln "Förbunden tänker sätta press i flera led"


Göran Jacobsson
Erik Larsson
Karin Lindgren Strömbäck
Mårten Nilsson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen