Det finns framtidstro i svenska företag. Sysselsättningstrenden, det vill säga antalet arbetsgivare som tror på ökad sysselsättning minus de som tror på minskad, ligger på 11 procent. Det är fyra procentenheter högre än förra kvartalet, enligt Manpower.

– Trenden visar att det går bra för svenska företag, att det finns en stark efterfrågan och vilja att anställa, säger Lars Forseth, vd för Manpower i Sverige.

Han tycker dock att trenden borde vara ännu starkare med tanke på högkonjunkturen och påpekar att ett antal andra europeiska länder, som Norge, Österrike och Irland, har en starkare sysselsättningstrend.

Det finns också stora skillnader mellan olika branscher i Sverige. Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandel har den klart starkaste prognosen på 21 procent, vilket är en ökning med tolv procentenheter från förra kvartalet. Sämst sysselsättningstrend har jordbruk, skogsbruk och fiske med –7 procent.

Manpowers arbetsmarknadsbarometer sammanställs genom att arbetsgivare i 26 länder anger hur de tror att sysselsättningen i deras företag kommer att förändras det närmaste kvartalet. I Sverige tillfrågas 756 företag. Resultaten justeras sedan efter säsongsbaserade svängningar.