Förra månaden anmäldes 53.000 lediga jobb till arbetsförmedlingen. Det är den högsta augustinivån sedan 1990.

Samtidigt fortsätter summan av arbetslösa och deltagare i program, det så kallade obalanstalet, att sjunka och låg i augusti på 7,4 procent.

– Vår verksamhetsstatistik visar sedan i våras att både obalanstalet och antalet arbetslösa minskar. Samtidigt ökar antalet lediga platser med en överraskande styrka, säger Ams-chefen Bo Bylund i en kommentar till statistiken.

Enligt Bo Bylund visar siffrorna att arbetsmarknaden nu är på väg att komma i takt med utvecklingen inom ekonomin, där tillväxten länge varit stark. Han betonar dock att det fortfarande är allt för många som saknar arbete och att många behöver stöd för att kunna konkurrera om jobben.

Långtidsarbetslösa
Det gäller framför allt dem som i dag står långt från arbetsmarknaden.

I slutet av augusti räknades 53.000 personer som långtidsarbetslösa, vilket betyder att de saknat jobb i mer än sex månader, eller 100 dagar för ungdomar under 25. Men även den gruppen minskar. I jämförelse med augusti förra året hade långtidsarbetslösheten bland ungdomar halverats. 1.700 unga mellan 18 och 24 år var långtidsarbetslösa förra månaden.

Dåligt för lågutbildade
Statistiken visar också att arbetslösheten minskar mest bland välutbildade och svenskfödda.

När det gäller lågutbildade och personer med utomeuropeisk bakgrund syns ingen förbättring på arbetsmarknaden.