/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/LO-staplar.jpg

83.000 LO-medlemmar var öppet arbetslösa i augusti – 20.000 färre än i augusti för ett år sedan. Samtidigt deltog 66.000 LO-medlemmar i Ams-åtgärder, en ökning med 10.000.

Både bland de öppet arbetslösa och bland dem som deltog i arbetslöshetsåtgärder var männen fler än kvinnorna

Totalt var 8,6 procent av LO-medlemmarna arbetslösa i augusti, jämfört med 9,1 procent i augusti förra året. 4,8 procent var öppet arbetslösa. 3,8 procent deltog i åtgärder.

Fler arbetare än tjänstemän är arbetslösa, eller annorlunda uttryckt: Arbetslösheten är högst bland LO-folk. Sett till hela arbetskraften var andelen arbetslösa 7,4 procent i augusti.

Arbetslösheten minskade i 14 av 15 LO-förbund mellan augusti 2005 och augusti 2006. Den enda undantaget är Pappers. Där minskade visserligen den öppna arbetslösheten men den totala arbetslösheten ökade. Det beror på att fler deltog i Ams-åtgärder.

85.000 LO-medlemmar var deltidsarbetslösa i augusti, varav de allra flesta – 62.000 – är kvinnor. Därmed är deltidsarbetslösheten större än den öppna arbetslösheten. Nästan hälften av de deltidsarbetslösa LO-medlemmarna är med i Kommunal.

Ändå minskade deltidsarbetslösheten under det senaste året. I augusti förra året var 8.000 fler LO-medlemmar deltidsarbetslösa än vid samma tid i år.