Socialminister Berit Andnor är öppen för en genomgång av hur pensionsreformen fungerar.

– Alla större reformer måste naturligtvis följas upp – så också pensionsreformen. Jag ser fram emot en bred och öppen politisk diskussion – men låt oss göra det med långsiktigt omdöme och trygga pensioner i fokus, kommenterar hon.

Berit Andnor påpekar att regeringen under senare tid gjort stora satsningar på bostadstillägget för pensionärer med låg inkomst. Nivån har höjts från 93 procent till 95 procent av hyran samtidigt som taket lyfts från 4.850 kronor till 5.000 kronor per månad. Hon är dock inte främmande för en diskussion om höjda garantipensioner längre fram.

– Framtiden får utvisa om det kommer att finnas skäl och utrymme att göra nivåhöjningar för garantipensionen i likhet med vad som tidigare gjordes med pensionstillskottet.

Pensionärerna med de lägsta inkomsterna har fått reala förbättringar under 2000-talet enligt Berit Andnor. Och debatten om en höjd pensionsålder pågår redan i dag, hävdar Berit Andnor. Detta som följd av att vi med längre medellivslängd måste jobba allt längre för en rimlig pension.

– Men det beror förstås också på när man börjar jobba. Börjar man unga år hinner man naturligtvis tjäna ihop mer pensionskapital. Att bara titta på avgångsåldern är därför inte heltäckande, säger socialministern.

Läs också: nyhetsartikeln "Bryt tystnaden om pensionerna"


Peeter-Jaan Kask
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen