Nya socialdemokraterna är stolta över att inte ha något jobbpaket. Att snabbt minska arbetslösheten är enkelt. Det är bara att öka statens utgifter med några tiotals miljarder per år. Sänk skatten eller öka bidragen – det spelar ingen roll vilket. För när hushållen får mer pengar då ökar efterfrågan, konsumtionen och jobben kommer snabbt. Men samtidigt stiger inflationen, riksbanken höjer räntan, efterfrågan minskar och arbetslösheten stiger. Jobbpaket innehåller inte fler jobb. Jobbpaket innehåller bara högre ränta och ekonomiskt kaos.

Därför är vi i Nya(s) stolta över att inte ha något jobbpaket.

Nya(s) är stolta över att det är en miljon personer mellan 18 och 65 år inte har ett jobb, att de står utanför arbetsmarknaden. Det är cirka 20 procent. Det betyder att alla andra, cirka 80 procent har ett arbete. Det är den högsta sysselsättningen i världen. Bara i en handfull länder är det lika stor andel av befolkningen som har ett arbete. Det betyder att Sverige är ett av världens flitigaste länder och svenskarna ett av världens flitigaste folk.

Vi är stolta över att en miljon inte har jobb

Därför är vi i Nya(s) stolta över att det är en miljon inte har något jobb.

Nya(s) är stolta över att det är en miljon personer som kan leva på bidrag. Det är i stort sett alla som inte har ett jobb. Det är samma miljon som står utanför arbetsmarknaden. Det är samma 20 procent. Att en miljon människor lever på bidrag betyder att alla, som av någon anledning inte har ett arbete, slipper leva på sina föräldrar, slipper leva på sin sambo, slipper plocka ölburkar. Att det är en miljon som lever på bidrag är ett bevis på att våra sociala försäkringar täcker i stort sett alla.

Därför är vi i Nya(s) stolta över att det är en miljon som lever på bidrag.

Nya(s) är stolta över att skatterna i Sverige är höga. Då blir de gemensamma ekonomierna i staten, landstingen och kommunerna starka. Då slipper människor bekymra sig om privata sjukförsäkringar och om pengarna räcker till barnens skolgång och den egna ålderdomen. Höga skatter befriar människor från bekymmer. Med höga skatter behöver ingen spara till barnens studier, till familjens vård och till egen ålderdom. Med höga skatter är all skola, vård och äldreomsorg så bra att ingen behöver välja.

Därför är vi i Nya(s) stolta över våra höga skatter i Sverige

Vi är stolta över höga löner och jobb som försvinner

Nya(s) är stolta över att lönerna är höga och att jobb försvinner. När arbetslösheten sjunker skapas det fler jobb än som försvinner. Det är ett bevis på att Sverige är ett land i snabb utveckling, att företagsklimatet är gott, att de anställda är välutbildade och vågar bejaka en snabb omvandling. Det är ingen framtid att rädda jobb. Då hade vi fortfarande plöjt på stenig åker med träplog, tur att ingen räddade det jobbet.

Därför är vi i nya(s) stolta över lönerna är höga och att jobb försvinner.

Vi i Nya(s) är stolta över att vara de enda som säger som det är.

Ingemar Göransson
LO-utredare
Skriv till debattredaktören