Med ett yrkesliv till stora delar vigt till jämställdhetsarbete har Tahere Noori många personliga åsikter om färdvägen.
– Det behövs både politiska beslut och ändrade värderingar för att öka jämställdheten, säger hon.

Tahere Noori är ekonomstatistiker och har länge engagerat sig i jämställdhetsfrågor, både i Sverige och utomlands. Sedan 2003 arbetar hon med jämställdhetsstatistik på Statistis-ka centralbyrån. Två gånger har hon sammanställt materialet i SCB:s
bokserie På tal om kvinnor och män.

Boken har uppmärksammats även utomlands och nästa vecka deltar Tahere Noori i ett uppföljningsmöte i FN-organet UNECE för
att diskutera jämställdhet och statistik. Fakta är viktigt, anser hon. Genom att synliggöra kvinnors och mäns villkor kan statistiken bidra till att skapa ett mer jämställt samhälle.

– Om man följer individernas livscykel finns skillnader redan från barndomen som sedan följer individerna livet ut.

Vilka beslut behövs?
– SCB tar bara fram fakta men min personliga åsikt är att eftersom vi vet att ojämställdheten förstärks när paren får barn så kanske delad föräldraförsäkring kan vara en väg.

– Barnen påverkar också deltidsarbetet. När barnen är små jobbar kvinnor i större utsträckning deltid och arbetsgivarna uppfattar att kvinnor som grupp är mindre tillförlitliga på arbetsmarknaden. Det i sin tur påverkar utvecklingsmöjligheter, löner, pensioner och
leder till en strukturell ojämställdhet.

Är vi fortfarande fast i könsroller om att kvinnorna ska stanna hemma?
– Ja, och om man kan planera att kvinnor och män tar lika ansvar för barnen så skulle väldigt mycket vara vunnet. Mäns närhet till barn påverkar också deras empati som eventuellt kan kopplas till minskad kriminalitet. Män är ju överrepresenterade i alla typer av brott och jag ser också det som en indikator på ojämlikhet mellan könen.

– Men samtidigt har vi föreställningar om manlighet och kvinnlighet som starkt påverkar normsystemet, så grundläggande kunskap i genustänkandet behöver nog alla.

Enligt Tahere Noori gör normsystemet det svårt för män som vill identifiera sig med kvinnovärlden och svårt för dem att avstå från den manliga, mer våldsamma rollen.

– Dessa män mår inte bra, och självmordsstatistiken är högre för män i nästan alla åldersgrupper. Så på något sätt vinner alla på en högre jämställdhet, säger hon.