EU:s domstol har lagt sig i Frankrikes arbetsrätt. Domen kan bli ett hot mot svenska modellen, men vi är inte där än, anser LO:s Erland Olauson.

Den inre marknadens fria rörlighet är överordnad nationell arbetsrätt, det har EU:s domstol åter slagit fast. Frankrike kan inte kräva att utländska artister ska ses som anställda och omfattas av ett soci-alt skydd. Det är ett hinder mot den fria rörligheten. Domen som kom under sommaren är ett hot också mot den svenska arbetsrätten, anser Jaan Kolk, förbundsdirektör i Teaterförbundet.

– Franska artisters villkor verkar ligga långt från LO-medlemmars vardag. Men de har mer gemensamt än man tror, säger han.

Både inom bygg- och städområdet är en form av egenföretagande vanligt i många EU-länder. Den går under det engelska namnet self employed, ett begrepp som inte direkt finns i svensk arbetsrättslig lagstiftning. Den som är ”self employed” finns i en slags mellangrupp mellan anställd och egen företagare. Med en fri tjänstemarknad kan facken komma att mötas av beskedet från utländska arbetare att de är egenföretagare när de enligt svensk arbetsrätt ska omfattas av kollektivavtal.

– Utifrån domen kan det bli svårt att hävda svensk arbetsrätt om den kommer i konflikt med den fria rörligheten som den är uttryckt i fördraget, säger Jaan Kolk.

Om det uppmärksammade skolbygget i Vaxholm hade skett med hjälp av arbetare med F-skattsedlar eller egenföretagare så hade Byggnads sannolikt inte fått opinionen med sig, anser han.

– Skulle rättsutvecklingen gå i den riktning som Jaan Kolk är rädd för innebär domen en katastrof för den svenska modellen, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

– Men vi är inte där än, fortsätter han. Domen är luddig men kan tolkas så att Frankrike gått för långt och tagit ut sociala avgifter från en begränsad grupp som enligt en förordning är undantagen.