Den borgerliga alliansens förslag om a-kassan ger inte bara försämringar för arbetslösa. Det är också ett hot mot arbetsmarknaden och facket. Nu startar tjänstemannafacket TCO en kampanj mot förslaget.

Att alliansens förslag om a-kassan innebär försämringar för arbetslösa har LO länge varnat för. Nu går TCO ut och sågar förslaget i en ny rapport. Tjänstemannafacket har också dragit i gång en landsomfattande kampanj för att få alliansen att ändra sig.

Förslaget om sänkt ersättningsnivå kritiseras, liksom att alliansen vill sänka försäkringstaket från 730 kronor per dag de första 100 dagarna till 680 kronor. Om förslaget går igenom slår nio av tio TCO-medlemmar i taket och får i snitt ut 66 procent av sin lön i a-kassa att jämföra med 71 procent i dag.

Den försämrade tryggheten leder till större rädsla för förändringar och mindre flexibilitet. TCO varnar därför för att den svenska arbetsmarknaden skulle drabbas hårt om förslaget blir verklighet.

Alliansen vill också göra det dyrare att vara med i a-kassan och ta bort rätten till avdrag för fackavgifterna i deklarationen. TCO fruktar att många då skulle lämna facket. Därmed skulle fackföreningarnas ställning på arbetsmarknaden försvagas och kollektivavtalen hotas.

TCO betonar att organisationen fortfarande är politiskt obunden. Det är inte den borgerliga alliansen TCO vänder sig mot, utan enbart deras förslag om a-kassan.