Det är inte lättare att gå ner i vikt om man äter fler små måltider under en dag. Den typen av råd bygger på en myt, enligt en artikel i Läkartidningen. Det går lika bra att frukost, lunch och middag.

Och inga mellanmål alls.  Råden ska anpassas till individen. Flera studier som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visade att personer med fetma ofta äter fler och sötare mellanmål än andra och att kvinnor äter oftare än män. Ju fler mellanmål en person äter desto mer söt mat får han eller hon i sig.

Studierna visade också att det är svårt att påverka människors livsstil och matvanor. Efter fyra års besök hos dietist hade sex procent av en patientgrupp med fetma ändrat sin livsföring. De som följt råden hade gått ner i vikt.