Utan snö i skidbacken eller med snö på terrassen går det inte att jobba. Här har fack och arbetsgivare inget att bråka om. I god tid före nya las och strax före valet gör hotell- och restaurangbranschen upp om säsongsanställningar.

Mats Hulth, vd på Sveriges hotell- och restaurangföretagare, och Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är först ut på arbetsmarknaden med en egen avtalad lösning för säsongsbunden verksamhet även efter den 1 juli nästa år.

Då träder den nya lagen om anställningsskydd i kraft. Antalet anställningsformer blir mindre och formen säsongsarbete försvinner. Men parterna kan själva komma överens om särregler.

– Ett glädjebesked för våra restauranger, säger Mats Hulth, som uppskattar att minst 1.000 av förbundets 4.400 medlemsföretag utnyttjar möjligheten till säsongsanställning.

Går inte att skrota
Ännu fler, tror Ella Niia, som är nöjd över att branschen så snabbt kunde sluta ett avtal. För trots att nio av tio av medlemmarna i förbundet hellre vill ha ett fast jobb inser hon att säsongsanställningar är helt nödvändiga. Fler fackförbund väntas följa efter, till exempel de som ansluter skogsplanterare (Skogs- och träfacket), parkarbetare, lantarbetare, kyrkovaktmästare (Kommunal) och gatstensläggare (Bygg-nads). Men inget av dem har haft lika bråttom.

– Vi har en ganska stor andel säsongsarbetare så det måste vi fundera över, säger Lasse Thörn, chef för enheten för arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunal.

Var de diskussioner som nu förs kommer att landa har han ingen aning om. Att stressa fram något ser han ingen anledning till, näs-tan ett år innan behovet blir reellt. Gunnar Ericson på Byggnads säger att förbundet inte har något intresse av säsongsjobb. Om arbetsgivarna väcker frågan får den diskuteras i kommande avtalsrörelse.

Avtalet inom restaurangbranschen innebär att företag och anställda kan komma överens om tidsbegränsade anställningar för jobb som bara finns under en del av året, eller om företaget utökar eller förändrar verksamheten till följd av bland annat turism.

Lätt att avgöra
Några problem att definiera vad som är ett säsongsjobb kommer det inte att bli, tror Mats Hulth. 

– Det finns verksamheter där vi har eller kommer att ha olika uppfattning, invänder Ella Niia, som ändå tror att tvister kan lösas i lokala förhandlingar.

Avtalet om säsongsanställning gäller från och med den 1 juli och löper med det treåriga avtal som parterna hoppas sluta i vår.

FAKTA: Nyheter i las
• Antalet korta anställningsformer minskas. Säsongsanställning försvinner, liksom praktik- och ferieanställning, överenskommen visstidsanställning samt anställning inför arbetsanhopning och värnplikt.
• Fri visstidsanställning införs, som efter 14 månader inom fem år hos samma arbetsgivare övergår till tillsvidareanställning.
• Arbetsmarknadens parter kan själva göra överenskommelser.
• Alliansen har lovat att riva upp lagen.

Läs också: nyhetsartikeln "Säsongsjobb har gett världsvana"