För att alla ska få samma chans oavsett bakgrund har regeringen och samarbetspartierna i dag, torsdag, beslutat att inleda ett försök med avidentifierade ansökningshandlingar på sju statliga myndigheter.

Fel namn, födelseland eller kön kan betyda nämligen att en arbetssökande sållas bort direkt. Många blir aldrig kallade på intervju trots att de har rätt meriter, men det är svårt att bevisa att det rör sig om diskriminering.

– Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att utveckla och pröva metoder som säkerställer en rekrytering som är fri från diskriminering och som sätter kompetensen i fokus, säger kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg i en kommentar.

Huvudsyftet med försöket är att få in fler med utländsk bakgrund i statsförvaltningen. Därför är namn och födelseort två uppgifter som tas bort ur ansökningshandlingarna. I övrigt kan myndigheterna själva välja vilka uppgifter de vill anonymisera. Det är möjligt att även kön och ålder tas bort, även om det egentligen inte är huvudsyftet, enligt Magnus Hedberg som är sakkunnig på finansdepartementet.

Försöket pågår under hela nästa år. Regeringen följer samtidigt rekryteringsarbetet på nio andra myndigheter som inte ingår i projektet. Resultaten jämförs sedan för att se vilka effekter de anonyma ansökningshandlingarna fått.

FAKTA: Sju myndigheter är med i försöket
Arbetsmarknadsverket, Boverket, Försäkringskassan, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Rikspolisstyrelsen och Statens pensionsverk.