Det finns arbetssökande som blir aggressiva och de finns de som inte vill gå hem.

På arbetsförmedlingen i Rinkeby känns Riksrevisionens kritiska rapport som ett hårt slag mot verksamheten. Förra veckan förmedlade den 38 jobb, och hittills i år har över 800 av de inskrivna fått arbete. Anneli Gauffin sitter i receptionen och har arbetat på kontoret i sex år. Hon tar hon emot alla obokade besök och hjälper dem som själva söker arbete vid dataterminalerna.

Hon visar Elvira Veragua, som nyss slutade ett vikariat på dagis, hur hon ska hitta barnskötarjobben. Elvira Veragua vill snabbt ha nytt jobb och går till arbetsförmedlingen varje dag.

– Jag får bra hjälp, men måste kämpa själv också. Jag vill ha ett nytt jobb för jag vill ha en egen ekonomi. Jag är jättetrött på att leva på bidrag, säger hon.

Anneli Gauffin vill inte direkt kommentera Riksrevisionens rapport, men tycker att den inte är alldeles sann:

– Mjukvaran syns inte. Det är bara den hårda statistiken som kommer fram.

Stort mörkertal
Hon berättar att ett pizzeriajobb, som var utannonserat på förmedlingens platsbank, nyss gick till en person som läste annonsen utan att vara anmäld som arbetssökande. Och det räknas inte med i statistiken.

– Vi gör ett bra arbete. Jag är stolt över det vi gör, säger Anneli Gauffin.

Hon har själv hand om 40 deltagare i aktivitetsgarantin. De, som inte är registrerade i någon åtgärd, samlas en gång i veckan. Anneli Gauffin ska motivera dem och bygga upp självförtroende. En del behöver hjälp med att skriva ansökningar och göra upp meritförteckningar. Andra kan behöva träna på jobbintervjuer. Till det kommer alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Sjuka arbetslösa  betyder kontakter med försäkringskassan. Arbetsförmedlarna ordnar också kontakt med ergonomer, arbetspsykologer och socialkonsulenter.

För arbetslösa med socialbidrag ska kontakterna med kommunens socialförvaltning skötas. Arbetsförmedlarna ska också kontrollera att a-kassereglerna följs. Anneli Gauffin säger att minst en tredjedel av arbetstiden går åt till dokumentation – att skriva ned allt som gäller den arbetssökande. Britt-Mari Sondlo, chef för arbetsförmedlingen i Rinkeby, har inte riktigt satt sig in i hur Riksrevisionen har räknat fram att en arbetsförmedlare förmedlar i genomsnitt åtta jobb per år.

– Men för oss på fältet är kritiken märklig, säger hon som inte känner till någon arbetsplats där de anställda jobbar så intensivt som på förmedlingen.

– Ofta lyfts sådan här saker fram i valtider. Det känns lite tjatigt. Och självklart blir det tungt för oss ute i verksamheten, fortsätter hon.

Till arbetsförmedlingen i Rinkeby kommer många arbetssökande med utländsk bakgrund. De 27 på kontoret pratar tillsammans 21 språk och den första informationen till arbetslösa finns översatt till 14 språk. Räcker inte det så går det att ordna tolk, men Britt-Mari Sondlo betonar att det är svenska som ska gälla.

Arbetsgivarattityd avgörande
Drygt 1.200 finns inskrivna och av dem är runt 500 öppet arbetslösa och drygt 200 i någon arbetsmarkadspolitisk åtgärd. Britt-Mari Sondlo kisar med ögonen och säger:

– Arbetsgivarnas inställning spelar relativt stor roll för att arbetslösheten bland invandrare är så hög.

Men motsatsen finns också. Kontoret har kontakt med många arbetsgivare som vill samarbeta med förmedlingen för att skaffa arbetskraft – även om det inte skulle göra något om det fanns flera sådan arbetsgivare, tycker Britt-Mari Sondlo. Många av de arbetssökande i Rinkeby har ingen högre utbildning och de söker arbete inom branscher som där många jobb är tillfälliga. Det gör det extra svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

– Men allt vi gör syftar till att förbereda de sökande för jobb, säger Britt-Mari Sondlo.

Läs också: nyhetsartikeln "Ams går emot Riksrevisonens rapport"