Lönerna har stigit med 3,1 procent inom den statliga sektorn under de senaste tretton månaden, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Under samma tid har lönerna för arbetare inom privat sektor stigit med 2,8 procent, och för kommun- och landstingsanställda med 2,7 procent. Högst löneökning, 3,2 procent, har tjänstemännen inom privat sektor fått.