Facket bör driva arbetsförmedlingar, föreslår miljöpartiet. Saco välkomnar förslaget till en privatisering medan LO och TCO gör tummen ned.

– Det finns ingenting som tyder på att facket är bättre på att förmedla arbete än Arbetsförmedlingen, säger Per Johansson, LO ombudsman för arbetsmarknadsfrågor.

Miljöpartiet föreslår att staten bör vara med och finansiera en uppbyggnad av arbetsförmedlingar som drivs av facket. Framför allt pekar partiet på hur två akademikerförbund, Jusek och Naturvetarförbundet, har startat ett pilotprojekt tillsammans med bemanningsföretaget Manpower som går ut på att förmedla jobb.

Nu vill miljöpartiet att staten ska gå in och stödja liknande projekt, även för LO och TCO-förbunden.

Inte bättre
LO:s ombudsman för arbetsmarknadsfrågor, Per Johansson, är skeptisk.

– Facket är bra på att ta tillvara medlemmarnas intressen men det betyder inte att vi är bättre än Arbetsförmedlingen att förmedla jobb, säger han.

Han pekar också på att arbetsförmedlingarna även har rollen som myndighetsutövare då de exempelvis kontrollerar att arbetslösa verkligen söker jobb.

Utan tradition
TCO:s ordförande Sture Nordh är också tveksam till förslaget.

– Idén är inte dum. Problemet är att det inte finns någon facklig tradition av förmedlingar. Civilingenjörsförbundet har testat det. Om det ska fungera måste man lägga ner tid och kraft på att jobba upp kontakter med arbetsgivarna och man måste också få arbetsgivarna att vända sig till de fackliga arbetsförmedlingarna, och det kommer de inte att göra. I Danmark har det funnits länge men det är en helt annan situation i Sverige, säger han.

Akademiker vill
Saco öppnar dock armarna. Enligt ordförande Anna Ekström kan fackförbund bli ett bra komplement som arbetsförmedlare.

– Vi kan mycket om de branscher vi verkar i och är bra på att se möjligheterna för våra arbetslösa akademiker, säger hon.

Hon anser att fackförbunden mycket väl klarar av förmedling av jobben men att myndighetsutövningen bör skötas på annat sätt.

– Den kan göras av en myndighet men jag tycker även att man ska undersöka möjligheten att lägga ut den på annat håll. Så har man gjort exempelvis med Bilprovningen, den är ju numera ett aktiebolag, säger hon.