Den mänskliga misär som råder i de palestinska områdena, främst i Gazaremsan, hamnade i fokus på givarkonferensen som Sverige arrangerar tillsammans med Norge.

FN och biståndsorganisationer hade tidigare begärt att få 2,8 miljoner kronor för att lindra nöden för de instängda palestinierna.

Fram till konferensen hade cirka 43 procent av den summan kommit in. Efter konferensens slut hade andelen ökat till cirka 60 procent.

– EU-kommissionen har lovat stå för 20 procent av det FN begärt in, sa Jan Egeland som är FN:s samordnare av hjälpen till de palestinska områdena.

Men bara pengar räcker inte för att förändra situationen för palestinierna. Israel måste tillåta in- och utresa från Gazaremsan.

Ekonomin har raserats genom att Israel stängt gränsövergångarna. Varor kan inte forslas ut och in, all handel ligger nere och företagen går under.

Situationen i Gazaremsan beskrevs som en tickande bomb. Människor är instängda på ett område stort som Stockholm utan fungerande el och vattenförsörjning. Sedan i somras när en israelisk soldat fördes bort har 200 palestinier dödats, varav 48 barn.

– Situationen kan liknas vid en tidsinställd bomb. Men vi vet inte när den exploderar, sa Mohammad Mustafa som ledde den palestinska delegationen. Han är presidenten Mahmud Abbas ekonomiske rådgivare.