Att Israel, till skillnad från många av sina grannländer i Mellanöstern, är en demokrati har den senaste tiden framhållits av flera debattörer som ett försvar för landets existensberättigande och en förklaring till dess utsatthet gentemot grannländerna. I ordet demokrati läser vi vanligtvis in en hel rad fina begrepp, där en föreställning om att humanism ingår kanske är den starkaste. Så är inte fallet.

Ett demokratiskt styrelseskick innebär inte automatiskt att medmänsklighet inympas i lagar, rättssystem, praktisk politik eller i folks medvetande utan är bara ett sätt att bestämma hur ett land ska styras.

Också demokratier begår övergrepp, startar illegitima krig, förtrycker inhemska folkgrupper och bryter mot folkrätten, och vad värre är, de gör det med folkmajoritetens godkännande, vilket är mer än man kan anklaga de flesta diktaturer för.

Ett demokratiskt styrelseskick placerar både stora inflytandemöjligheter och ett stort ansvar på ett lands folk. Det borde leda till ödmjukhet och eftertanke men att Israel nu i stället väljer att missbruka sin demokrati måste rimligen alla tycka som anser att sådant som folkrätt, mänskliga rättigheter och krigslagar är något bra. Också demokratins form går tyvärr att fylla med förtryck.

Eva-Lotta Hultén
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören