Valet är det största  samtalsämnet på jobbet – med nöd och näppe. Bland kvinnor är chefen, eller om det nu är cheferna, ett lika stort samtalsämne – åtminstone i LO-opinion. På tredje plats kommer vädret, följt av dem som man jobbar med – kunder, elever eller vad det nu är – och fackliga frågor.

Deltagarna fick tolv alterna-tiv att välja på. Dessutom kun-de de välja ett eget alternativ. En av tre pratar politik på jobbet varje dag nu i valtider. Andelen är något högre bland män än bland kvinnor.

Var tredje kvinna pratar sällan politik på jobbet i valtider. Av männen är det bara var tionde som svarar att han sällan pratar politik på jobbet. Flera vill gärna prata politik på jobbet, men då tystnar arbetskamraterna. ”Folk tycker att man är jobbig och tråkig”.

Det finns även chefer som vill bannlysa politik på jobbet. Det vet Jonas Lindh, kundhandläggare på SJ:s kundtjänst i Krylbo och vice ordförande i Seko klubb Dalarna. Det största samtalsämnet på hans arbetsplats är om chefen har rätt att riva ner fackets affischer från fackets anslagstavla.

– Chefen river ner sådant som han betecknar som ”politisk propaganda”. Ärendet ligger nu högt upp i Seko och vi väntar på svar i början av nästa vecka.