– Politiker ska inte hålla på med statistik. Det finns för många hemmasnickrade mått på arbetslöshet, säger LO:s chefsekonom Dan Andersson.
Nu vill han att endast tre mått på arbetslöshet ska användas.

Det är främst moderaternas mått, alla arbetsföra mellan 16 och 64 som inte jobbar eller studerar heltid, som han retat sig på. Enligt deras definition hamnar arbetslösheten kring 20 procent. Andra partier redovisar andra siffror: från 5 procent och uppåt.

– Alla har hemsnickrade mått för de vill ge sin bild av verkligheten, men partier ska inte snickra. Det är statistiska myndigheter som ska redovisa siffror.

Dan Andersson efterlyser i stället att tre mått används:

– Verkligheten är inte enkel. Att beskriva arbetslösheten med ett enda mått går inte. Därför bör det endast användas tre.

Dan Andersson pekar på en siffra som kan användas för internationella jämförelser. I Dagens Industris fredagsnummer föreslår han att av FN-organet ILO:s sätt att räkna ska användas.

Det andra måttet, som främst är intressant för nationalekonomiska analytiker, är den totala arbetslösheten, och där ingår arbetslösa i konjunkturåtgärder. Eftersom de även söker jobb är den gruppen med och påverkar lönerna på arbetsmarknaden.

Det tredje måttet, den öppna arbetslösheten, har störst nytta för exempelvis Gnosjöföretagaren som vill anställa personal i morgon.

Har det varit samma strid om arbetslöshetsdefinitioner i andra länder?

– I England. Där togs tidigare fruar till arbetslösa män bort från arbetslöshetsstatistiken då männen fick arbetslöshetsersättning.