De senaste fem åren har arbetsskadeförsäkringen gått med drygt 14 miljarder i vinst, samtidigt som allt fler skadade får avslag på sina ersättningsansökningar. Nu vill Försäkringskassan sänka arbetsgivaravgiften för att minska överskottet.

Förra året avslog försäkringskassorna 17.200 ansökningar om ersättning för arbetsskada. Motsvarande siffra år 2000 var 7. 200, vilket LO-Tidningen tidigare berättat. Samtidigt går arbetsskadeförsäkringen med vinst. De senaste fem åren har arbetsgivarna betalat in drygt 14 miljarder mer än vad som betalats ut till de arbetsskadade. Enligt Försäkringskassans prognoser fram till 2009 kommer överskottet i försäkringen öka allt mer.

– Man kan se det som manipulation och ohederlighet att företagen får betala mer pengar i arbetsskadeavgift än det går åt. Pengarna går rakt ner i statens ficka, säger Alf Eckerhall, förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Han tycker att avgiften till arbetsskadeförsäkringen och till sjukförsäkringen, som också går med vinst, bör sänkas så att försäkringarna kommer i balans. Det anser även Försäkringskassan. I budgetunderlaget för 2007 till 2009 föreslås att arbetsgivarnas arbetsskadeavgift sänks från 0,68 procent till 0,6 procent av lönesumman. Försäkringskassan vill också sänka arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen med drygt en procentenhet.

Inte samma pott
Från fackligt håll är man däremot tveksam till sänkt arbetsskadeavgift. Irene Wennemo, som är chef för LO:s näringspolitiska enhet, säger att det inte finns något rakt samband mellan avgifter och utgifter för varje enskild försäkring, men att pengarna behövs i socialförsäkringssystemet. Hon tror också att kostnaderna för arbetsskador kommer att öka eftersom arbetsskadelagen mildrades 2002, och de flesta ärenden än så länge prövas enligt den strängare lagen från 1993.

– Tanken med den nya lagen är att det ska bli lättare att få skadorna erkända och då kan man misstänka att kostnaderna kommer att öka. Därför bör man snarare bygga upp en buffert inför framtiden än sänka avgifterna, säger hon.

Den åsikten delar Kjell Rautio, utredare på tjänstemannafacket TCO. Han vill att pengarna sparas och att det görs en ordentlig analys av varför så många får avslag på sina arbetsskadeansökningar i dag.

Flera förklaringar
– Det är oroväckande att allt fler får avslag. Det kan bero på de stränga reglerna i lagen från 93, men det kan också vara så att Försäkringskassan blivit tuffare i sin bedömning, eller att fler är så pressade på jobbet att det leder till fler skador. I nuläget är det bättre att tänka långsiktigt än att sänka avgifterna, säger han.

Om arbetsgivarnas avgifter till försäkringarna ska minska i budgeten för 2007 avgörs av den kommande regeringen i höst.

FAKTA: Stora överskott

År Överskott i miljoner kronor
2001 5.679
2002 6.173
2003 1.093
2004 537
2005 656
2006 803 (prognos)
2007 875 (prognos

Fotnot: Minskningen av överskottet 2004 beror på en sänkning av arbetsgivaravgiften.
Källa: Försäkringskassan

Läs också: Nyhetsartikeln "Allt färre arbetsskador godkänns"
Läs också: Om Simin Sorkhabi Asls värk som inte duger som arbetsskada