Kommissionen ger ut en grönbok om arbetsrätten i EU-länderna. Syftet är att få en debatt om floran av anställningsformer och om arbetsrätten är anpassad till en rörligare arbetsmarknad.

I mitten av oktober kommer EU-kommissionens grönbok om arbetsrätt. Den utformas som ett diskussionsunderlag. Kommissionen undersöker utvecklingen av arbetsrätten i 25 EU-länder och analyserar trender på arbetsmarknaden. Frågan som ställs är om ländernas olika arbetsrätt medverkar till säkrare arbetsmiljö samtidigt som den uppmuntrar löntagare att röra på sig och byta jobb. Enligt uppgifter som läckt ut kommer fokus att vara på ländernas olika anställningsformer: alltifrån livstidsanställningar i offentlig sektor till tillsvidareanställningar, ungdomskontrakt, frilansjobb och f-skattare.

– Kommissionen kommer in på känsliga frågor som flera länder anser tillhör den nationella sfären. Frågan är vilken riktning som anges i grönboken, säger Sven Svensson, chef för fackens Brysselkontor.

Grönböcker är kommissionens sätt att öppna för debatter och diskussioner för att få in åsikter från stora och breda grupper bland medborgarna. Fram till årsskiftet kommer grönboken att ligga ute på nätet. Meningen är att diskussionen ska leda fram till konkreta förslag som kan behandlas av parlament och råd. Ofta går kommissionen emellertid inte vidare.

– Facken börjar bli trötta på alla grönböcker som inte leder någonstans. Samtidigt har EU:s försök att ändra direktiv som reglerar arbetstid och andra villkor som är viktiga för löntagarna lett till försämringar, säger Sven Svensson.

Kommissionens senaste tolkning av utstationeringsdirektivet kritiserades av svenska fack. Tolkningen gick ut på att fackens krav på att utstationerade arbetare ska företrädas av en representant hotar den fria rörligheten. Därmed är kravet ett brott mot EU-fördraget.