Hos vindkraftstillverkaren EWP i Malmö är valdiskussionen ljummen. Men det blixtrar till när fackets stöd till socialdemokraterna kommer på tal.

– Facket ska inte ha med något parti att göra. Socialdemokraterna är inget arbetarparti längre. De tar bara
in akademiker. När det gäller de andra partierna finns det inget som jag bryr mig om, säger Bruno Giardano, som monterar vindkraftverkens torn.

Han tycker att invandringens verkliga kostnader borde redovisas och att politikerna borde ta itu med den låga pensionen. I matsalen får Bruno Giardano spridda bifall bland metallarbetarna som värmer sin mikromat. Företaget är inrymt i Kockums gamla u-båtsverkstad. Lokalerna är gamla, stora och dragiga. För klubbordföranden Bill Stolpe är valstödet till socialdemokraterna en självklarhet. Han är inte och har aldrig varit politiskt aktiv, men hans sympatier är klara.

– Ingen här tror att Fredrik Reinfeldt står för det nya arbetarpartiet. Oavsett vad han säger så kommer han i regeringsställning att sätta igång med att demontera arbetsrätten, a-kassan och andra försäkringar.

Saknar funkisarna
Bill Stolpe tycker att våldet på Malmös gator och arbetsrätten är de viktigaste frågorna i valet. Genom IF Metall får klubben varje vecka valflygblad och affischer. Det tycker Bill Stolpe är bra. Hans enda invändning är att han inte sett mer av IF Metalls funktionärer. De borde komma till arbetsplatsen.

– Det finns ingen anledning att stödja något annat parti än socialdemokraterna. Inget annat parti prioriterar facket på arbetsplatserna.

Tornen till vindkraftverken byggs av stora stålplåtar. De valsas till runda koner. Sedan de svetsats samman tar plåtslagarna Ilie Niultscu och Vladimir Stancin hand om konerna. Ilie Niultscu har en annan idé för fackets politiska agerande:

– LO borde titta vilket parti som är bäst just nu för arbetarna och ge stöd till det.

Bland LO-förbundens medlemmar växer stödet för socialdemokraterna något. I SCB:s undersök-ning av partisympatier tyckte drygt 60 procent att socialdemokraterna är bästa parti. Nästan 40 procent hade sina sympatier hos något annat parti. Mest stöd bland de andra partierna fick moderaterna, som gått fram starkt. Vänsterpartiet har halverat sitt stöd bland LO-medlemmarna under de senaste fyra åren.

Men LO och förbunden satsar mycket på socialdemokraterna i valrörelsen. I partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm har ett fackligt valcentrum byggts upp. 20 personer arbetar mer än heltid där, under ledning av LO:s organisationschef Claes-Göran Enman.

Han står och röker under ett utsug och pratar om att han har tur. Framvagnsupphängningen säckade ihop på hans bil just som han hade kört av motorvägen och nästan stannat. Tänk om det hänt på motorvägen!

– För oss på organisationsenheten är valarbetet en ordinarie arbetsuppgift. Det står i stadgarna.

Många sluter upp
LO-anställda som vill vara lediga för att arbeta med s-kampanjen får behålla lönen från LO. Claes-Göran Enman tror att de allra
flesta på LO:s kansli kommer att arbeta heltid med kampanjen de sista veckorna före valet. Förmodligen är det likadant på LO-förbundens kontor.

– Borgarnas höjning av a-kasseavgiften skulle rasera facken underifrån. Vilket företag vill ha avtal med en fackförening med låg organisationsgrad?

Claes-Göran Enman har varit med och tagit fram räknesnurran, som beskriver effekterna av de borgerligas olika förslag för LO-medlemmar. Han säger att facken en gång skapade partiet för att få ett politiskt inflytande och därför ska partiet stödjas i valet. Dessutom finns det kongressbeslut om facklig-politisk samverkan.

– Vårt stöd är öppet och redovisat. Borgarna däremot redovisar inte öppet varifrån de får sitt stöd.

Men socialdemokraterna är inte alltid bra. Ibland är Claes-Göran Enman förbannad på partiet, men det är som i en familj. Ibland är konflikterna mellan facket och partiet hårda, men i längden fungerar det. På LO-distriktet i Skåne konstaterar man att det inte finns någon organiserad opposition mot socialdemokraterna. Det är det enda arbetarpartiet i den meningen att partiet har en riksomfattande arbetsplatsorganisation. Till det här valet har de fackliga avdelningarna i Skåne tagit initiativ till en större satsning än tidigare. Mer pengar har lagts på kampanjen och en särskild satsning genomförs på förstagångsväljarna.
IF Metall i Malmö har anställt Tommy Holmgren under tre månader som valledare. Hans känsla är att de borgerliga i Malmö är väldigt tysta i den politiska debatten.

Undantagen måste argumentera
Tommy Holmgren åker runt och pratar på klubbmöten. De enda negativa reaktioner han stött på är från medlemmar i IF Metall med främlingsfientliga uppfattningar. Och bland metallarbetarna hos vindkraftstillverkaren på det gamla Kockumsområdet håller många med sin klubbordförande. Socialdemokraterna är arbetarpartiet och metallmedlemmar som inte stöder partiet borde nog förklara sig.

Markus Kaczmarek är provanställd sedan några veckor. Han förbereder hopsvetsningen av tornet. Det här är hans första ordentliga jobb sedan han gick ut gymnasiet för fem år sedan. De flesta i hans umgänge är utan arbete och har något slags bidrag. Han tycker att det finns ett bidragstänkande i Sverige och ingen verklig vilja att ordna jobb. Det är som om socialdemokraterna säger åt folk att de får bidrag om de röstar på dem, tycker han.

– Det är första gången jag ska rösta och det blir på Piratpartiet. Det är ett hyfsat missnöjesparti. Om det kommer in riksdagen kanske det kan få bort förbudet mot fildelning.

Det går bra för EWP. I år har företaget anställt 30 personer och valutgången har ingen betydelse för vindkraftstillverkningens framtid. Det tror i alla fall Torgny Appelkvist, marknadsansvarig:

– Alla partier är överens om att vi ska ha förnyelsebar energi.

Läs också: nyhetsartikeln "LO satsar 20 miljoner på s"