Regeringen har tidigare lovat bidra med 70 miljoner kronor till Libanon. Målet för Stockholmskonferensen är att få ihop 3,6 miljarder kronor från de 60 deltagande länderna och organisationerna.

Göran Persson betonade vid en presskonferens att det inte var tal om att införa sanktioner mot Israel som en protest mot landets blockad av Libanon.

– Att hota med sanktioner är fel väg att gå, sa Göran Persson.

Han ansåg emellertid att Israel skulle pressas att häva blockaden. Det är bättre att arbeta för att Israel blir en del av processen och ger sitt bidrag till återuppbyggnaden av Libanon, ansåg han.

Sverige aktivt
Sverige ska bli mer aktivt för att lösa konflikten i Mellanöstern, lovade han. Ambitionerna ska höjas. En grupp av erfarna svenska diplomater ska fullfölja regeringens önskan att utöka engagemanget.

Som LO-Tidningen tidigare har skildrat innebar kriget i regionen att miljontals libaneser, palestinier och israeler inte kunde ta sig till sina jobb. Fria fackföreningsinternationalen har kritiserat Libanon för att invandrare fått arbeta under slavliknande förhållanden.

Den libanesiske premiärministern Fouad Siniora bedyrade vid dagens givarkonferens att pengarna ska kanaliseras genom regeringen och myndigheterna direkt till de behövande.

”Inte korrumperat”
De två ministrarna från Hizbollah som ingår i hans regering kommer inte att få något med pengarna att göra, enligt Fouad Siniora. Han fick frågan om vilka garantier han kunde ge mot bakgrund av Libanons historia av korruption och svag statsmakt.

– Jag håller inte alls med om att Libanon generellt skulle vara korrumperat. Pengarna kommer dit givarna vill att de ska komma, betonade Fouad Siniora.

Libanons ekonomiminister Sami Haddad räknade upp område efter område som förstörts och hur mycket återuppbyggnaden beräknades kosta.

Vägar, broar, flygplats kostar 3,3 miljarder kronor att laga, telekommunikation drygt 900 miljoner kronor. Skolor som raserats kostar 300 miljoner att bygga upp och sjukhus cirka 230 miljoner, enligt den libanesiska regeringens uppskattning.