Många drömmer om storvinsten som ska förändra livet. Men när det kommer till kritan är det få som slutar på jobbet efter spelvinsten, enligt ny svensk forskning.

De flesta har väl någon gång funderat över hur livet skulle förändras om man vann en miljonvinst. En långresa, tjänstledighet eller att helt sluta jobba kan låta lockande. Men när vinsten väl kommit är det långt ifrån alla som gör verklighet av planerna, visar en studie som sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet arbetar med.

Studien har gjorts bland personer som vunnit mellan en halv och åtta miljoner kronor på Triss eller Kombilotteriet. Drygt 300 av vin-narna jobbade, hade a-kassa eller studerade när de vann pengarna, och det är enkätsvaren från dem som ligger till grund för de första resultaten. Forskningen visar att de allra flesta fortsätter att arbeta. Bara var tionde storvinnare slutade helt på jobbet. Av dem uppgav runt hälften att det berodde på att de vunnit pengar.

– Slutsatsen är att arbetet bety-der mycket. Även om man inte behöver pengarna ska det mycket till för att man ska sluta jobba, säger professor Bengt Furåker som leder projektet.

Annat viktigare orsaker
Drygt två av tio tog ledigt efter vinsten, men 75 procent av dem var borta från jobbet mindre än en månad. Tre av tio valde att gå ner i arbetstid, men även bland dem hade ungefär hälften andra skäl till att gå ner i arbetstid än själva vinsten.

– Det kan handla om sjukdom, ålder eller att man fått barn, säger Bengt Furåker.

Vilka faktorer som avgjorde hur vinnarna agerade är ännu inte klart. Vinstens storlek spelade en viss roll framför allt bland grup-perna som tog ledigt eller gick ner på deltid. Andra faktorer som vinnarnas utbildningsnivå, arbetsmiljö, familjeförhållanden, och attityder till arbetet är ännu inte analyserade.

– Vi räknar med att få ut mycket information om vad som påverkat vinnarnas agerande när enkäten är färdigbehandlad, säger Bengt Furåker.

Enkätundersökningen ska också följas upp med intervjuer med ett urval av vinnarna för att få fram mer detaljerad information. Hela projektet beräknas bli klart först om två år, men redan i oktober presenteras de första resultaten.

– Det vi kan se redan nu är att jobbet fyller en rad viktiga funk-tioner i livet som man inte vill göra sig av med. Det är långt ifrån bara pengarna som räknas.

Skulle du själv sluta jobbet om du vann drömvinsten?

– Förmodligen inte. Jag kan tänka mig att om man är 60 plus och hälsan sviktar så kanske, men det är inte aktuellt för mig just nu.