Det händer märkliga saker inom det borgerliga blocket. Moderaterna kallar sig arbetarparti medan centern har gått åt höger. Kd vill ha en liberal framtoning medan folkpartiet blir alltmer konservativt. Är Lars Leijonborg, med sin frikyrkobakgrund, egentligen en smygkd:are som äntligen vågar komma ut ur garderoben?

Lag, ordning och uppförande – förslagen påminner om attityden hos det gamla kds innan man slipade ner den aggressiva värdekonservatismen och blev så där humanlagomsvävande i offentligheten. Att folkpartiet nu kompromissat fram ett vårdnadsbidrag är naturligtvis ett utslag av svår makthunger, men det är verkligen inte liberalt. Dessutom haltar inte partiets resonerande, det är benbrott på hög nivå. Bidraget ska nämligen varken vara en kvinnofälla eller begränsa arbetskraftsutbudet, enligt folkpartiet.

Hur går det ihop? Inte alls, men det kanske var väntat. För med borgerlighetens egen bakvända logik så är det exempelvis arbetslöshetsförsäkringen som skapat arbetslösheten och den höga nivån i sjukförsäkringen som bränt ut äldre kvinnor inom den offentliga sektorn. Om vårdnadsbidraget inte är en kvinnofälla så undrar jag hur en sådan ser ut.

Tror Leijonborg att högavlönade män stannar hemma?

Väntar sig Lars Leijonborg att massa män kommer att stanna hemma med barn för några tusenlappar i månaden. Nej, skattepengarna kommer att användas till att ge välbeställda familjer råd att låta mamman arbeta mindre – precis som det borgerliga pigavdraget kommer att ge välbeställda familjer råd att låta pappan slippa städa. Det är dock lågavlönade kvinnor, med osäker relation till arbetsmarknaden, som är folkpartiets största målgrupp. Att vara hemma med barn är för många kvinnor en paradisisk befrielse från taskiga arbetsvillkor, men det är ett problem man inte löser genom att via skattemedel ge dem en temporär fristad i hemmet. Det är istället en politisk fråga som handlar om makt och inflytande på arbetsplatsen, en ytterst angelägen fråga som är totalt frånvarande i valrörelsen.

Vårdnadsbidrag får kvinnor att arbeta mindre

Vårdnadsbidraget är en lustigt motsägelsefull reform. Samtidigt som det borgerliga blocket vill sänka ersättningsnivåerna med motivet att det ska få människor i arbete så vill man införa ett bidrag som gör att kvinnor arbetar mindre. Samtidigt som de borgerliga är emot det så kallade bidragssamhället, så vill de skapa ett nytt bidrag som dessutom skapar incitament för att inte utbilda sig eller satsa på arbete. De borgerliga partierna vill istället använda skattemedel för att betala kvinnor för att de ska städa, tvätta, laga mat och diska i ännu högre utsträckning än idag. Det är nämligen vad kvinnor gör när de är hemma med barn. Vårdnadsbidraget är egentligen ett förtäckt pigbidrag till mannen. Nej, förläng istället en individualiserad föräldraförsäkring och förändra människors arbetsvillkor med hänsyn till att både mannen och kvinnan är föräldrar.

Ann Charlott Altstadt
Frilansjournalist
Skriv till debattredaktörn