Svenska fack tar för lätt på globaliseringen, anser TCO:s tidigare chefekonom Roland Spånt. Globalisering kan ge fördelar, men hoten är många.

De flesta svenska ekonomer, även fackliga, avfärdar ofta globaliseringens hot om lönepress och utflyttning av jobb genom att peka på att Sverige är snudd på världsbäst på att hitta nya välbetalda nischer i takt med att gammal produktion slås ut. Det är en möjlig utveckling, anser Roland Spånt, men han pekar på andra hot, och i sin nya bok ”En värld i obalans” betonar han vikten av en tydlig facklig strategi.

– Vi måste inse att andra länders sätt att hantera globaliseringen har återverkningar på oss, säger han.

Ett exempel är den amerikanska lågpriskedjan Wal-Mart. Wal-Marts koncept i en globali-serad värld är, enligt Roland Spånt, att kontrollera hela produktkedjan från fabrikerna i Kina, via tran-sportväsendet till försäljningen i egna varuhus. Wal-Mart har en starkt antifacklig hållning. Hellre än att låta fack organiseras lägger företaget ned varuhus. Hellre än att följa arbetsmiljölagstiftning tar företaget de böter som blir följden, och hellre än att tillmötesgå krav på högre löner låter Wal-Mart folk säga upp sig. Det har gjort att mer än hälften av Wal-Marts samtliga anställda byts ut varje år vilket är mellan 600.000 och 700.000 personer.

Förra året gav denna strategi en vinst på 80 miljarder kronor till Wal-Marts aktieägare. Att globaliseringen ger vinster också för löntagarna är alltså inte givet. En tredjedel av den amerikanska manliga arbetskraften har fått reallönesänkningar under de senaste 30 åren, trots en mycket stark global tillväxt, enligt Roland Spånt.

– Vi måste inse att det även påverkar oss. Lidl och Ryanair försöker införa ”småkopior” av Wal-Marts koncept och med ett svagare fack kan de gå betydligt längre.

Är facken för blåögda när det gäller globalisering?
– Många fackliga representanter är för blåögda, det gäller också politiker. ”Vi kommer att vinna på globaliseringen”, säger de trosvisst och hänvisar till att välfärdsmodellen i Sverige är överlägsen, men det innebär inte att man inte kan rasera denna välfärdsmodell.

Även när det gäller talet om utflyttning av jobb måste facket vara mer observant.

– Svenskt Näringsliv sprutar ur sig rapporter som säger att företag är på väg att flytta ut. Men det finns exempel där rapporter baseras på att små företag med i snitt tre anställda flyttar ut femton av dessa till utlandet, vilket naturligtvis är en omöjlighet.

– Det är också det en amerikanisering av klimatet. Det är ett sätt att säga till facken att ”om ni kräver dessa löneökningar så flyttar vi produktionen till Kina”.

En del produktion kommer även enligt Roland Spånt att flytta ut. Det är ren tillverkning av förhållandevis enkla produkter. I övrigt är utflyttningen kraftigt överdriven, och även vinsterna med en utflyttning är kraftigt överdrivna, hävdar Roland Spånt.

– Facket måste vara mer observant och hålla emot mer, säger han.

Roland Spånt hänvisar till USA också när det gäller det mest hemska exemplet på lönepress. Efter att ha avreglerats gick den amerikanska transportbranschen från att ha relativt välbetalda anställda till att i dag ha exempellöst låga löner, en usel arbetsmiljö och i stort sett helt oreglerade arbetstider. Avregleringen slog också ut en stor andel av de seriösa åkeriföretag som fanns. Det amerikanska transportfacket, som var ett av de mest välordnade facken med högst anslutningsgrad, är i dag en organisation i spillror.

Men kan det verkligen hända här?
– Ja, det kan också hända i Sverige. I USA var orsaken en kombi-nation av avreglering, korrupt fack och ett antal fackliga misstag, men i Sverige hör vi ofta att avregleringar i alla lägen är bra, och det är naivt att tro det.

Globalisering kan ge fördelar men förutsättningarna är viktiga.

– Valet står mellan piska och morot. Att behålla a-kassan eller att minska den, att öka jämställdheten eller försämra tillväxten, att satsa på en elit eller på en utveckling där alla ska vara med, och inte minst om vi ska ha kvar ett starkt fack eller ett försvagat fack.

– Och lägger man därtill en globalisering med Maud Olofsson i en regering då hon inte ens vill svara på frågan om facket ska ha rätt att kräva kollektivavtal för de arbetare som jobbade i Vaxholmsfallet så kan det bli mycket farligt, säger Roland Spånt.