Omkring tio litauer arbetar åt Upteka. Enligt Byggnads är deras lön kring 50 kronor medan byggavtalets löner är nästan 100 kronor högre i timmen. Facket varslar därför om blockad.

Litauerna arbetar dels på ombyggnaden av en fabrikslokal till friskola i Ekeby, dels med uppförandet av bostadsrättslägenheter i Öregrund.

Företrädare för företaget har vid ett tillfälle förhandlat med Byggnads. Vid nästa möte uteblev Uptekas representant.

Avtalet först
– Det här är värre vanligt. En svenska representant har sagt att han inte känner till något om förhållandena på Upteka. Senare visade det sig att han är delägare i företaget, säger Hans Olsson, ordförande för Byggnads avdelning i Uppsala.

I ett tidigare skede visste Byggnads inte var de litauiska byggnadsarbetarna var anställda och därför var det oklart om facket skulle begära ett byggavtal eller ett bemanningsavtal. Nu är det utrett. Byggnads vill ha ett bemanningsavtal påskrivet av Upteka.

– Nu ska vi inte göra samma misstag som i Vaxholm. Först ska vi ha ett avtal och sedan diskutera lönen, säger Hans Olsson.

Söker sympati
Byggnads undersöker även möjligheterna till sympatiåtgärder från andra fackförbund.

Varslet träder i kraft den 12 september och det är riktad mot företaget, och det betyder att blockaden gäller alla de arbetsplatser som företaget är verksamt på.

– Det känns som vi har bra stöd – även från beställare och andra småföretag. Jag tror de skriver på innan varslet träder i kraft, säger Hans Olsson.