Regeringens optimism får mothugg. KI-chefen räknar med en nedgång av arbetslösheten till kanske strax under 5 procent.

– I vår prognos för den säsongsjusterade öppna arbetslösheten ser vi en successiv nedgång under hösten, till strax under 5 procent. Men det är klart att det går att komma ner till 4 procent om man till exempel förtidspensionerar 50.000 arbetslösa eller ytterligare drar upp Ams-åtgärderna kraftigt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör för den statliga prognosmyndigheten Konjunkturinstitutet (KI), till TT.

Enligt KI-chefen skulle dessa extraordinära åtgärder vara enda metoden att nå regeringens mål på en öppen arbetslöshet under 4 procent. Flera statsråd har däremot under de senaste dagarnas valrörelse varit mycket positiva när det gäller arbetslöshetsmålet.

Näringsminister Thomas Östros hävdade i förra veckan att steget från höstens förväntade 4 procent snabbt skulle gå vidare ner till 3 procents öppen arbetslöshet.

Riksbanken räknar i sina senaste prognoser med en öppen arbetslöshet på 5,3 procent i september som kan gå ner till 5,2 procent i december.

Statistiska centralbyråns julisiffror visar en öppen arbetslöshet på 5,6 procent. De senaste Amssifforna räknade fram en arbetslöshet på 5,2 procent.