En ny, stor tandvårdsreform för alla är ett av de viktigaste stegen för att minska de klassmässiga orättvisorna i samhället, skriver Ylva Johansson.

Jag minns hur vi satt i våra bänkar i klassrummet och väntade på att ”fluortanten” skulle dyka upp i sin vita rock och med en bricka fylld med 27 små plastmuggar i olika färger. Alla fick en mugg på sin bänk och på en given signal skulle vi alla ta innehållet i munnen och sedan skölja runt under de två minuter som fluortanten noga höll koll på. Det var mycket svårt att hålla sig för skratt när man tittade runt på klasskamraterna med putande kinder. Någon gång råkade också den illasmakande vätskan spruta ut över skolbänken i ett okontrollerat skrattanfall som alltid möttes av en mycket sträng tillsägelse. Vi var alla lite rädda för fluortanten, men samtidigt samlade alla elever på de färgglada fluormuggarna i långa staplar som förvarades under bänklocket.

Så gick det till i Botkyrka skolor på sjuttiotalet när jag var skolelev. Och så gick det säkert till i väldigt många skolor runt om i landet. Vi som är födda på sextiotalet tillhörde den generation som skulle få bättre tandhälsa än våra föräldrar. Vi lyssnade på sagor om Karius och Baktus, sköljde med fluor och kallades regelbundet till gratis barntandvård hos Folktandvården och hade vi små hål så borrades det generöst och fylldes med amalgam.

Ta inte tandhälsan för given

Tandhälsan är en av de stora framgångarna för välfärdssamhället. Min generation har fantastiskt mycket bättre tänder än vår föräldrageneration och våra barn har i sin tur ännu bättre tandhälsa. Det är lätt att ta de friska tänderna och den goda munhälsan för given. Men även i dag finns det människor som får uppleva handikappet att inte kunna äta och tugga det man vill, att ha smärta i tänder eller att sakna tänder, att uppleva skammen och känna sig tvungen att dölja munnen med handen när man pratar.

Efter att tandvårdens priser avreglerades år 1999 har det varje år blivit dyrare och dyrare att gå till tandvården. I dag är det en betydande kostnad som för många blivit oöverstiglig. Förr var det många som avstod från tandläkarbesök för att de var rädda för att det skulle göra ont i munnen, i dag är det ofta rädslan att det skall svida i plånboken som styr. Vi socialdemokrater har infört fri barn- och ungdomstandvård upp till 20 år och ett högkostnadsskydd för pensionärer som behöver nya tänder. Men för alla andra är tandvårdsstödet otillräckligt i dag.

I ett rättvist och solidariskt samhälle skall det inte synas i munnen vilken social bakgrund man har, därför är en rejäl tandvårdsreform ett av arbetarrörelsens viktigaste krav inför den kommande mandatperioden och den dyraste reformen i vårt socialdemokratiska valmanifest.

Tänderna är en del av kroppen och vi vill införa ett högkostnadsskydd som liknar det som finns inom sjukvården. I dag är högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel tillsammans 2 700 kronor per år. Nu använder vi samma nivå för högkostnadsskyddet tandvården. Kostnader upp till 2 700 kronor per år betalar man själv, men för kostnader därutöver skall man få 70 procent i subvention och för kostnader över 15 000 kr skall man bara behöva betala 10 procent.

Dessutom vill vi underlätta för människor att regelbundet gå och undersöka sina tänder. En tandvårdsundersökning med röntgen, kontroll, tandstensborttagning och goda råd skall inte kosta mer än 200 kr. Många unga vuxna som inte har etablerat sig på arbetsmarkanden går i dag inte till tandvården. Det vill vi ändra på genom att förlänga den fria barn- och ungdomstandvården med fem år ända upp till och med 24 år.

Det innebär att en tandvårdsundersökning som idag kostar cirka 700 kr bara kommer att kosta 200 kr, att en tandvårdsbehandling som idag kostar 7 000 kr istället kommer att kosta cirka 4 000 kr och att en stor behandling som idag kostar 70 000 kr kommer att subventioneras kraftigt så att kostnaden bara blir 11 900 kr. Ingen skall behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl.

Det är en jättestor reform som kostar många miljarder att genomföra. Det har vi råd med för det går bra för Sverige och vi har en stark ekonomi. För oss socialdemokrater kommer viktiga sociala reformer för att minska klyftorna i samhället alltid att vara viktigare än stora skattesänkningar. I valet i höst står tandvårdsreform mot skattesänkningar, mer rättvisa mot en borgerlig politik med ökade klyftor.

Ylva Johansson
Vård- och äldreomsorgsminister (s)
Skriv till redaktionen