Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Så inleds partiets valmanifest. Utmärkt, tycker jag.

De som har läst min spalt i LO tidningen tidigare vet att jobb åt alla är en hjärtefråga för mig. Det politikområde där socialdemokraterna har det största förtroendet är just den fulla sysselsättningen.

Under min tid som LO-ordförande hamnade vi i konflikt med regeringen, och inte sällan gällde det arbetslösheten. Nyligen lyssnade jag på Mona Sahlin när hon presenterade valmanifestet. Hon gjorde det på ett utmärkt sätt och det förvånade mig inte ett dugg.

Däremot höjde jag på ögonbrynen när Mona berättade för publiken hur hon som arbetsmarknadsminister blev jagad av mig när arbetslösheten ökade från 1,3 procent till 1,5 procent.

Hade vi i dag haft en arbetslöshet på under 2 procent hade jag inte känt någon som helst oro för resultatet i det kommande valet. Sveriges ekonomi som alla tycks vara överens om är mycket god, hade varit väsentligt mycket starkare, men framför allt hade många unga människor som i dag går arbetslösa haft ett arbete och den diskussion vi har om bidragsberoende hade inte fått fäste.

Många socialdemokrater i likhet med mig har beklagat att valmanifestet inte innehåller konkreta åtgärder för att få ner den alltför höga arbetslösheten. Visst kan vi hävda att högeralliansen inte har några konkreta förslag för att öka antalet anställda, men det är föga tröst.

En sak som emellertid är viktig att påpeka är att högeralliansens politik kommer att leda till en ökad otrygghet inte minst för LO:s medlemmar. Sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning och uppluckring av arbetsrätten, till exempel att alla som är 26 år eller yngre inte ska omfattas av lagen om anställningsskydd.

Första frågan: Hur tror du att det går i valet?

När jag är ute och träffar väljare är en första fråga nästan alltid: ”Hur tror du att det går i valet?”

Många genuina socialdemokrater känner berättigad oro. För min egen del är jag övertygad om att valdeltagandet är avgörande för valresultatet och då gäller det för oss alla att se till att folk går och röstar den 17 september.

Stig Malm
Kommunpolitiker och f d LO-ordförande
Skriv till redaktionen

PS På partikongressen i höstas drev jag frågan om att tänderna skulle ses som en del av kroppen och därför inordnas i det allmänna sjukförsäkringssystemet. Tyvärr fick jag stryk i omröstningen, men jag ser i valmanifestet att socialdemokraterna tar ett rejält kliv åt rätt
håll. DS