I 18 EU-länder är de lägsta löner-na lagstiftade. Fler kvinnor än män får minimilön, mindre än hälften av snittlönen i industri och service.

I majoriteten av EU-länderna är minimilönerna lagstadgade – även i de två kommande medlemsländerna Bulgarien och Rumänien samt i Turkiet.

Minimilönen är mellan 750 kronor och 13 700 kronor. Lägst är den i Bulgarien, Rumänien och Turkiet. De högsta minimilönerna erbjuder Luxemburg, Irland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Frankrike. I de allra flesta länderna är minimilönen mindre än hälften av snittlönen i industri och service. Endast i två länder, Irland och Luxemburg, uppgår den till drygt hälften.

Hur många arbetar då för minimilön? I åtta länder får under 3 procent av de heltidsarbetande minimilön, exempelvis Spanien, Slovenien, Slovakien och Storbritannien. I Rumänien, Litauen, Frankrike och Luxemburg är över 12 procent beroende av den lagstadgade lägstalönen. Som en jämförelse är motsvarande siffra i USA 1,4 procent.

En större andel kvinnor än män får nöja sig med minimilön. Bara i Malta och Ungern är det tvärtom, högre andel män än kvinnor.
Minimilönen sätts i samråd mellan regeringen och arbetsmarknadens parter i de flesta länderna.