Tyska lönekostnader ökar minst i hela EU. Det som är positivt för tysk exportindustri kan bli en belastning för Europa. Länderna kan börja tävla med låga löner. En tävling mot botten, varnar löneexpert.

Under flera år har tyska löner ökat mindre än i flertalet andra europeiska länder, men från en relativt hög nivå. Utvecklingen i Tyskland påverkar starkt andra länder i dess närhet. Tyskland har en särställning som stort land med stor exportindustri.

I en analys av den tyska lönerörelsen 2006 jämfört med övriga EU-länders varnar avtalsexperten Thorsten Schulten, vid den tyska forskningsstiftelsen Hans Böckler, för konsekvenserna av låga löneökningar i Tyskland. När tysk industri vinner exportandelar på grund av att lönerna pressas kan konkurrentländernas reaktioner utvecklas till en neråtgående spiral, varnar han.

På efterkälken
Den genomsnittliga lönekostnadsökningen i Tyskland beräknas i år stanna vid 0,8 procent jämfört med prognosen för samtliga EU-länder som är 2,8 procent. Det betyder att de ökar tre gånger så mycket i EU-länderna jämfört med i Tyskland.

Enligt analyser från Hans Böcklerstiftelsen stiger lönekostnaden med mellan 3 och 4 procent i flertalet västeuropeiska länder. Mest väntas lönerna i år öka i Grekland med 5,9 procent, i Irland med 5 och Storbritannien 4,3. Ännu högre blir ökningarna i Central- och Östeuropa. I Lettland beräknas ökningen bli hela 15 procent och i Estland 11,7, men från betydligt lägre löner än i västeuropeiska länder.

Om de låga tyska löneökningarna utlöser motreaktioner i konkurrentländer i Europa finns en reell fara att tillväxten bromsas upp i många länder, varnar Thorsten Schulten. Årets tyska lönerörelse präglas av engångsbelopp i nästan alla avtal som skjuter fram löneökningarna till senare under året. Tyska metallarbetares löner har knappt ökat alls under årets första halvår, runt 0,3 procent jämfört med samma period 2005, enligt Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen som studerat statistisk från tyska motsvarigheten till svenska SCB.

Tillfälligt glapp
– Helt klart kommer en nivåhöjning så småningom. Men sett över hela året kommer löneökningarna inte att bli särskilt stora, säger Bengt Lindqvist.

Med sina höga lönekostnader och förmåner har Tyskland inte så mycket att välja på än att hitta lösningar, anser han. Nya konkurrentländer knackar på dörren. De tyska industrifacken, med IG Metall i spetsen, har lyckats förhandla fram landets högsta löneökningar under året utan att behöva gå med på ytterligare försämringar av arbetstid eller andra villkor.

FAKTA: Förhandlat & klart
• Metallindustrin: Avtalslönen stiger med 3% från 1 juni. Engångsbelopp 2.800 kr. Inom stålindustrin pågår löneförhandlingar.
• Handeln: 1 % ökning från 1 december. Engångsbelopp på upp till 1.800 kr.
• Papper: 1,5 % från 1 april. Engångsbelopp 1.400 kr.
• Hotell: 1,5 % från 1 maj.
• Textil: 2,5 % från 1 november. Engångsbelopp 3.100 kr.
• Posten: 3 % från 1 november. Engångsbelopp 2.300 kr.
• Trä: 2,5 % från 1 november. Engångsbelopp 3.200 kr.
• Offentlig sektor: Hela lönesystemet håller på att förändras. I år och nästa år utgår enbart engångsbelopp. I juli var beloppet 500 –1.500 kr. Nästa högre engångsbelopp som betalas ut två gånger. Från 2008 ökar lönerna med 2,9 %.
• Bank: 3 % från 1 september. Engångsbelopp drygt 900 kr.
• Byggindustri: 1 % från 1 april och återgång till 40 timmarsvecka utan kompensation.