ROMAN. Den klassiska Norrlandslitteraturen berättar sällan eller aldrig samernas historia. Annica Wennström försöker fylla den bristen med sin ”familjesaga” Lappskatteland.

Det etnopolitiska syftet, att hävda samisk kulturell särart gentemot svensk imperialism och rasism, dåtida och nutida, styr till att börja med gestaltningen. Det finns drag av romantisering kring nomadlivet och samisk naturreligion.

Men så småningom blir romanen fördjupad både på ett litterärt och psykologiskt plan. Skillnaden kan rentav tolkas som en illustration till den påtvingade själsliga och fysiska förflyttningen från en ”magisk” till en modern världsordning. Den större utvecklingen speglar sig i den individuella.

Boken handlar om hur skuld och skam, utanförskap och vanmäktigt men trotsigt motstånd fortplantar sig genom fyra generationer. Ett namnlöst berättarjag försöker komma tillrätta med sin egen känsla av hemlöshet, och i sin jakt på egenvärde och ursprung genomför hon en rekonstruktion av familjens förflutna.

Självförakt och isolering
Samtidigt som svenska nybyggare våldför sig på renbetesmarkerna vid 1800-talets mitt blir en sameflicka våldtagen. På övergreppet följer ett oförklarligt dödsfall, svek och flykt, och därmed blir släkten för alltid skild från sitt ursprung. Detta ursprung blir dessutom förnekat eftersom det inte bara förknippas med sexuell skam, utan också med rasfördomar. Förtrycket internaliseras till ett intensivt självförnekande och självförakt, och till isolering från både majoritetssamhället och minoritetskulturen.

Wennström lägger dock inte hela skulden för utanförskapet på etniska svenskar, hon skildrar också den sociala skiktningen inom samekulturen, där mängden renar och silver bestämmer stolthet, politisk makt och överlevnadsmöjligheter. Det är i bokstavlig bemärkelse fattiglapparna hon skildrar, och hennes berättelse antar alltmera drag av proletärskildring och biografisk utvecklingsroman, när familjen hamnar ute vid kustens industristäder.

Annica Wennström har tidigare bidragit till författarkollektivet ”Emma Valls” böcker, Lappskatteland är hennes debut på egen hand. Det är en debut med starka känslor, kärnfullt språk och engagerande tema, som bara blir bättre och bättre ju längre man läser.

Titel: Lappskatteland
Författare: Annica Wennström
Förlag: W&W

Björn Gunnarsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören