Trafikförsäkringen kan bli dubbelt så dyr för personbilar och fyra gånger så hög för motorcyklar om det skulle bli ett regeringsskifte vid höstens val. Det skulle innebära en ekonomisk katastrof för de hundratusentals bilberoende och bil- och mc-intresserade.

Det verkar inte finnas i högeralliansens synsätt att vissa verkligen är beroende av sin bil för att ta sig till arbetet. Ta till exempel alla de som har oregelbundna arbetstider och som måste ha bil för att ta sig till jobbet.

Alliansen förslag innebär att ett stort antal personer inte kommer ha råd att köra bil. Det finns också en risk att många kommer att köra bil som saknar trafikförsäkring. Det ser jag som en bekymmersam utveckling! Dessutom är själva konstruktionen av förslaget ett uttryck för en hänsynslös klasspolitik. Trafikförsäkringsförslaget är ingenting annat än diskriminerande straffbeskattning för bilisterna och första steget i ett systemskifte av det svenska trygghetssystemet.

Dessutom är det djupt oroande att trafikskador ska betalas med avgifter via trafikförsäkringen, vilket betyder att bilförarna själva får stå för de sjukförsäkringskostnader som trafikolyckorna medför. Varje försäkringstagare ska bära sin egen skaderisk, som baseras på den riskgrupp man tillhör. Till exempel har säkrare bilar och äldre förare lägre premier. Förslaget slår naturligtvis hårdast mot dem som inte har råd att köpa sig en ny säker bil och på så sätt få lägre premie.

Här är några exempel.

För en 25-årig man som bor i Stockholm och som kör en tio år gammal Saab 9000 kommer premien att höjas från 4 843 kronor per år till 10 596 kronor. Motsvarande höjning för en 40-årig man i Göteborg som kör en två år gammal Volvo V70 blir höjningen 3 000 kronor per år.

Högern vill åt den solidariska fördelningen

Vi socialdemokrater värnar om den solidariska socialförsäkringen, oavsett om vården behövs efter olyckor inom trafiken, efter olyckor på fotbollsplanen eller i hemmet. Att lyfta ut just bilister och motorcyklister ur det allmänna sjukvårdssystemet, och låta dessa grupper betala de sjukvårdskostnader som uppstår i samband med vägtrafik, är djupt orättvist.

Vi anser att socialförsäkringarna är en sinnrik konstruktion där alla är med. Alla bidrar och alla får ut efter behov. Som vanligt är det den solidariska fördelningen och utjämningen som högeralliansen är ute efter i sitt förslag med ökat inslag av privata försäkringar.

Högeralliansens utlovade sänkta skatter leder endast till höjda premieavgifter. Det betyder alltså inte mer pengar i plånboken i slutändan, tvärtom. I högeralliansens Sverige blir det dyrare att köra bil och i det har endast de välbeställda råd att köra bil.

Claes-Göran Brandin
Riksdagsledamot i trafikutskottet (s), Göteborg
Skriv till redaktionen