Det äldsta LO-facket vill gå samman med Byggnads. Målarförbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, driver frågan om att bli en del av Byggnads.

– Vi har en superbra verksamhet under arbetstid, men vid sidan av det har vi svårigheter. Och det innebär bland annat ett demokratiskt underskott, säger Målarnas ordförande Lars-Åke Lundin.

Han berättar att facket de senaste 15 åren tappat en tredjedel av sina medlemmar och att antalet medlemmar i dag är nere i 16.500. Målarförbundet har lagt ner fackliga sektioner, har svårt att hitta folk som tar uppdrag och lyckas dåligt med att rekrytera intresserade till sin studieverksamhet.

Byggnads ordförande Hans Tilly välkomnar initiativet:

– Vi är positiva till ett samgåen-de. Vi och Målarna är lika och vi finns på samma arbetsplatser.

Tidigare i år drog sig däremot Byggnads ur förhandlingarna om ett samgående med både Målarna, Elektrikerna och Fastighets, och hänvisade till ekonomiska skäl.

– Jag tror det blir lättare att gå samman med Målarna, säger Hans Tilly.

Samgående kan dock bli verklighet först 2009. Då är det 122 år sedan Målarförbundet bildades. Än är inget fastlagt om hur det
hela ska gå till. De närmaste veckorna kommer de två facken att fastställa riktlinjerna för en utredning som ska ligga till grund för sammanslagningen.