I veckan inleddes förhandlingar om ett nytt pensionsavtal för LO:s privatanställda medlemmar. Det nya avtalet bör i stort följa tjänstemännens avtal från i våras, anser LO.

– Det går inte att recensera en första förhandlingsträff, men förhandlingarna är i alla fall igång, säger LO:s pensionsexpert Ellen Nygren efter parternas inledande möte.

LO begärde nya förhandlingar efter att tjänstemännen i våras fått igenom sitt nya ITP-avtal. ITP-avtalet är snarlikt LO:s avtal, men mer förmånligt. Båda baseras på en pensions-premie som arbetsgivaren varje månad betalar in för varje anställd, men ITP-avtalets premie är 4,5 procent av lönesummor upp till taket i den allmänna pensionen mot 3,5 procent för LO:s medlemmar.

LO-styrelsens förhandlingskrav är att därför att premien för LO-medlemmar höjs till tjänstemännens 4,5 procent och till 30 procent för löneandelar som överstiger taket. I dag ligger taket på 7,5 in-komstbasbelopp vilket motsvarar en årslön på 333.750 kronor eller 27.800 kronor i månaden.

LO vill också att den tid som avtalspremien fortsätter att betalas in för föräldralediga höjs från elva till tretton månader, också det i linje med tjänstemännens avtal från i våras. Snart drar de ordinarie löneförhandlingarna igång på arbetsmarknaden och ingen av parterna vill då ha kvar en olöst konflikt på pensionsområdet.

Blir då pensionsförhandlingarna klara innan löneförhandlingarna tar vid?

– Det vågar jag inte spekulera i men det är klart att en anledning till att LO begärde förhandling direkt i våras när nya ITP-avtalet var klart var för att få en uppgörelse så snart som möjligt, säger Ellen Nygren.