/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/rantemargi.jpg

Trots storbankernas allt större jättevinster får de flesta löntagare inte ett öre i ränta på de pengar som sätts in på lönekonton. Ett resultat av för dålig konkurrens, anser Gunnar Wikström på Konsumentverket.

De flesta löntagare får sin lön insatt på så kallade transaktionskonton. Dessa konton ger oftast inte ett öre i ränta trots att det är enorma summor som varje månad betalas ut till bankerna. Marknaden domineras av de fyra storbankerna Nordea, Föreningssparbanken, Handelsbanken och SEB och villkoren är förvånansvärt lika vilken bank man än väljer. Enligt Konsumentverket hålls räntan så låg eftersom konkurrensen inte fungerar.

– Vi upplever att det är en stor nackdel för kunden och man kan tala om ett oligopol på banksidan. Det känns som att bankerna är nöjda med situationen och inte konkurrerar om kunderna, säger Gunnar Wikström.

Som synes i diagrammen här intill går de fyra storbankerna med enorma vinster. De tar ut en högre vinstandel än andra storbolag och räntenettot har ökat. Räntenettot är skillnaden mellan det som bankerna tjänar på att låna ut pengar och vad de betalar i ränta till de kunder som sätter in pengar. Trots att skillnaden mellan inlånings- och utlåningsränta har minskat under senare år så har detta räntenetto ändå kunnat ökas i takt med att fler lånar allt mer pengar.

Men för sina egna lån av pengar från landets löntagare betalar bankerna alltså oftast ingenting. Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg har tidigare krävt att bankerna ska ge åtminstone en procents ränta på vanliga lönekonton, ett krav som Gunnar Wikström instämmer i.

– Att man borde kunna kräva högre räntor är alldeles uppenbart. Det finns nischbanker som tillämpar högre räntor, men av erfarenhet vet man att svenska bankkunder är ganska konservativa och trögrörliga.

– Självklart måste man se till helhetssituationen, och väga för och nackdelar mot varandra, men det kan bli en stor intäktskälla för dem som börjar räkna på hur mycket de kan tjäna på att flytta sina löneinkomster till en annan bank, säger Gunnar Wikström.

Läs också: Normalräntan på lönekontot: 0,0 procent