Bland de nomineringar som Pappers valberedning hade fått in från avdelningarna i dag, onsdag, hade Jan-Henrik Sandberg stöd från 79 kongressombud, medan 43 ombud förordade Sune Ekbåge. Totalt kommer 176 ombud till kongressen, vilket betyder att 54 fortfarande inte tagit ställning.

– Det lutar åt byte på ordförandeposten, det är i alla fall min tolkning, säger Tor-Olof Blomqvist, ordförande i avdelning 139 i Pauliström och en av sju ledamöter i valberedningen.

Men enligt valberedningens ordförande Lars-Göran Johansson från Grycksbo går det fortfarande inte att säga att den ena eller andra kandidaten har starkare stöd. Valet av förbundsledning kommer att diskuteras ytterligare avdelningarna emellan, och erfarenheten visar att många ombud kan byta fot under diskussionerna.

18 mot 18
Så skedde när avdelningarna i Södra distriktet inom Pappers samlade sina kongressombud förra fredagen, påpekar Lars-Göran Johansson.

I slutänden vägde det helt jämt mellan de 36 kongressombuden från Södra distriktet: 18 för Sune Ekbåge och 18 för Jan-Henrik Sandberg.

Att läget är osäkert betonar också Nicklas Backelin, ordförande i avdelning 57 i Åmotfors och Västra distriktets man i valberedningen.

– Det är en sak hur man nominerar, en annan hur man röstar.

Sune i norr
I Västra distriktet väger det för närvarande ganska jämt mellan de två kandidaterna, bedömer Nicklas Backelin. Det gör det alltså också i Södra distriktet. I ett distrikt, Norra Norrland, har avdelningarna genomgående förordat Sune Ekbåge. I Södra Norrland och Gävle-Dala finns viss övervikt för Jan-Henrik Sandberg, enligt uppgifter till LO-Tidningen.

Från det återstående Östra distriktet saknas ännu nomineringar, men Timo Keränen, som är distriktets representant i valberedningen, bedömer att det väger jämt även här.

Vill inte rösta
Samtliga ledamöter av valberedningen anser att en omröstning mellan de två kandidaterna på kongressen vore olycklig och skulle kunna skapa motsättningar inom förbundet. En tänkbar utväg är att kongressen väljer Sune Ekbåge fram till hans pensionering i februari 2008, varefter en extrakongress utser hans efterträdare.

En annan kan bli att en av de två nominerade drar tillbaka sin kandidatur. Valberedningens ordförande ska diskutera läget med kandidaterna på tisdag den 29 augusti.

Också till posten som förbundssekreterare finns två kandidater. Här utmanas nuvarande förbundssekreteraren Bengt Hallberg av Bengt Sjöholm, i dag studieombudsman i förbundet. Däremot finns bara en nominerad som förbundskassör, nämligen nuvarande kassören Robert Lundberg.