Antalet sjukskrivningsdagar sjunker inte lika kraftigt längre. Fortfarande har 80.000 personer varit sjukskrivna i mer än ett år.

För att nå halveringsmålet skulle antalet dagar med sjukpenning behöva minska från dryga 90 miljoner år 2002 till 46 miljoner år 2008. Och länge såg det bra ut. Under hela 2004 och 2005 har antalet sjukpenningdagar minskat, månad för månad.

Men de senaste månaderna har minskningen stannat av.

– Glappet mellan den verkliga utvecklingen och den kurva som minskningen ”borde” följa för att halveringsmålet ska nås är alltför stort, säger Bertil Thorslund vid Försäkringskassan.

Omräknat till tolvmånaderssiffror har antalet nettodagar med sjukpenning sjunkit med en miljon varje månad under 2004 och 2005. Nu sjunker antalet bara med omkring 600.000. Försäkringskassans senaste månadsrapport, som publiceras i dag, måndag, pekar mot 55 miljoner sjukpenningdagar år 2008 i stället för 46 miljoner.

Inflödet av nya sjukfall är numera lågt, så där anser Försäkringskassan att man inte kan förvänta några stora förbättringar. I stället måste fler sjukfall avslutas tidigare. Fortfarande har 80.000 av de sjukskrivna haft sjukpenning i över ett år.