Magnus Nilsson på Svenska Naturskyddsföreningen underkänner Stockholms handelskammares enkät om trängselskatten.

– Man kan inte dra några slutsatser av en undersökning där 68 procent av de tillfrågade inte svarar, säger han.

I förra numret av LO-tidningen gick Stockholms finansborgarråd Annika Billström till angrepp mot Stockholms handelskammare. Handelskammaren ägnar sig mer åt partipolitik än sakfrågor, anser hon. Ett exempel är trängselskatten där handelskammaren säger nej, trots att många företagare, enligt Billström, säger ja till fortsatt trängselskatt.

Som underlag för sitt ställningstagande hänvisade handelskammarens vd Peter Egardt till en medlemsenkät som visar att 75 procent av företagarna i Stockholm säger nej till trängselskatt. Men enkäten är undermålig, anser SNF:s trafikexpert Magnus Nilsson. Av de 1.578 företagare som fick handelskammarens enkät svarade bara 503, alltså 39,1 procent. Av dessa var 358 negativa och 118 positiva till fortsatt trängselskatt.

– Med ett så stort bortfall kan man inte dra några slutsatser alls, säger Magnus Nilsson.

Har då SNF någon uppfattning av vad Stockholms företagare tycker om trängselskatten?

– Nej, vi har inte gjort någon liknande undersökning. Uppriktigt sagt tror jag inte företagare är mer engagerade än andra människor, vilket nog är ganska rationell syn hos dem.

I våras gjorde även miljöpartiet en enkät om trängselskatten där de också redovisade kategorin ”företagare”. Enligt deras undersökning var 70 procent av företagarna i stället positiva till fortsatt trängselskatt. Men av de 1.000 personer som ingick i det statistiskt slumpmässiga urvalet var bara 63 personer företagare, en väldigt liten grupp.