Löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan utjämnas på tre avtalsperioder – nio år. Förutsägelsen är LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedins och sker inför den kommande avtalsrörelsen som är den största i modern tid.

Det är sex år sedan hon blev LO:s första kvinnliga ordförande. I teorin kan sommaren 2006 sägas utgöra halvtid. 2012 faller Wanja Lundby-Wedin för fackföreningsrörelsens åldersstreck – hon blir 60 år under den följande kongressperioden och kan inte väljas om fler gånger.

Men slutet som LO:s ordförande kan komma snabbare än så. Hennes kandidatur som socialdemokratins nästa ledare, den första kvinnan som partiledare för socialdemokraterna, har det senaste året vuxit sig mycket starkare än tidigare.

Själv avfärdar hon alla spekulationer om Göran Perssons efterträdare, men medger samtidigt att omvärldens ständiga påpekanden och utpekanden, frågor och spekulationer påverkar henne.

– Ja, på så sätt att jag börjar tänka mer precist vad jag själv tycker i en lång rad frågor som ligger vid sidan av mitt vardagliga uppdrag. Men partiledare är verkligen ingenting jag siktar på att bli, betonar hon.

Tillhör den innersta cirkeln
Platsen i socialdemokratins verkställande utskott innebär emellertid att hon tillhör den krets där Göran Perssons efterträdare med stor sannolikhet söks och hämtas. Allt annat är och skulle vara en överraskning. I avvaktan på valresultat fokuserar Wanja Lundby-Wedin på den kommande avtalsrörelsen, den största i mannaminne, med nära tre miljoner löntagare inblandade.

– Vi står inför en lång rad svåra frågor som kräver en lösning för att undvika social oro och uppslitande strider, säger hon och skakar bekymrat på huvudet inför Teknikföretagens utspel i sommar: Verkstadsarbetsgivarna vill införa öppna klausuler i kollektivavtalen som ska medge lokala överenskommelser om lägre löner och sämre villkor än riksavtalets.

– Det är fel tänkt. Förslaget är och förblir oacceptabelt. Följden blir en direkt konjunkturanpassning av lönerna och en lönekonkurrens nedåt som drabbar alla löntagare. Förslaget, om det drivs i avtalsrörelsen, bäddar för hårda motsättningar och strid, varnar hon.

Högst på hennes agenda inför avtalsrörelsen står kvinnolönerna – denna eviga fråga där enigheten om det orimliga i lägre lön för kvinnor förenar alla, fackföreningar, arbetsgivare och politiker, i högtidstalen. Men inte alltid i verkligheten. Mätning efter mätning visar att arbetsmarknaden domineras av prat och lite eller ingen verkstad. Kvinnor tjänar vid heltidsarbete åtta procent mindre än män. Siffrorna har varit mer eller mindre konstanta i 20 år.

Tidplanen klar
– Vi har två slags problem, säger Wanja Lundby-Wedin. Dels kvinnor i manligt dominerade branscher och arbetsplatser som har fastnat på de sämst betalda jobben. Och dels den lönemässiga undervärdering av sektorer där kvinnor utgör den absoluta merparten av de anställda. Båda missförhållandena måste ändras.

Och hon utlovar ett lönemässigt rättvist Sverige inom nio år, tre avtalsperioder.

– Svårare är det inte om vi, samtliga LO-förbund, menar allvar och får arbetsgivarnas medverkan, säger hon.

På LO-området är löneskillnaderna mindre mellan män och kvinnor än bland tjänstemän och akademiker och borde därför, enligt Wanja Lundby-Wedin, kunna rättas till snabbare. Arbetslivsfrågor, inte minst de anställdas inflytande över arbetsmiljön hör också till de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen. Men hon är avsiktligt vag i beskrivningen av hur kraven ska formas.

I den omstridda frågan kring hur lönenormering ska ske på arbetsmarknaden i allmänhet och inom LO i synnerhet betonar hon behovet och betydelsen av en bred uppslutning bakom den konkurrensutsatta sektorns löneledande roll.

– Men det är inte längre bara industrin som är konkurrensutsatt. Fler sektorer och deras företrädare måste därför delta i formandet av normen för löneökningarna. Vi måste vara öppna för att forma system och modeller som är de bästa tänkbara och inte bita oss fast i det som var bra igår, säger hon.

Intervall att vänta
Krav på löneökningar som både ger kvinnodominerade sektorer mer pengar och samtidigt ger förutsättningar för kvinnor i manligt dominerade yrken att utvecklas blir tveklöst ett av vinterns teman. Det innebär med stor säkerhet att lönekraven under hösten utformas som ett intervall.

Om LO-förbunden förmår samordna sina ansträngningar med tjänstemännen inför vinterns förhandlingsomgång är Wanja Lundby-Wedin förtegen. Försök pågår, men hur det går avgörs senare. Kraven inför avtalsförhandlingarna blir emellertid få, men desto mer förpliktigande för vart och ett av förbunden, om Wanja Lundby-Wedin får som hon vill.

– Vi ska inte klä en julgran med krav och därefter börja lyfta av kula efter kula så snart förhandlingarna börjar, säger hon.

Namn: Wanja Lundby-Wedin.
Ålder: 54 år.
Aktuell: Står inför den den största avtalsrörelsen i mannaminne och utpekas ständigt som het kandidat till socialdemokratins nästa ledare.
Bor: Lägenhet i Stockholms innerstad och fritidshus på Husarö i Stockholms skärgård.
Fritid: Älskar att baka och umgås med maken Lennart och två vuxna barn.