Det blir inget lagförslag om rätt till heltid före valet. Men löftet kvarstår, säger arbetslivsministern. Lagen kommer inte att tvinga arbetsgivarna anställa fler än vad verksamheten kräver.

En proposition läggs inte på riksdagens bord före valet. Men det kommer att framgå av valmanifestet att en lag om rätt till heltid kommer efter en socialdemokratisk valseger, enligt arbetslivsminister Hans Karlsson. Lagen ska ge en personlig rätt till heltid efter att kriterierna uppfyllts. Men eftersom arbetsgivaren inte ska behöva anställa fler så får en slags turordning skapas till heltidsjobben.

– Tydligen går det inte att skapa en rätt till heltid utan att det blir konsekvenser. Någon kommer att få arbeta mer på någon annans bekostnad, säger Hans Karlsson till LO-Tidningen.

– Regeringen kommer inte att med lag tvinga fram fler timmar än vad arbetsgivarna behöver. En sådan lag skulle innebära en revolution och det vill vi inte medverka till.

Filar på finesserna
Hur de lagtekniska lösningarna ska se ut när det gäller företrädesrätten till heltid filar de fortfarande på i regeringskansliet. En lag om rätt till heltid kommer att vara öppen för lokala avvikelser. Fackliga företrädare kan då skapa avtal med arbetsgivarna som tillgodoser också företagens behov.

– En lag stärker fackens kontrollmöjligheter och det är nödvändigt för att få bukt med alla visstidsanställningar som läggs på varandra, säger Hans Karlsson.

– Det är upprörande hur människor utnyttjas i korta deltider och visstidsanställningar. Jag vill stärka löntagarnas möjlighet att få heltidstjänster som det går att leva på.

FAKTA: Kvinnor vill jobba mer
• Minst 200.000 svenskar vill öka sin arbetstid. De flesta är kvinnor.
• Om deltidsarbetslösa räknades in i den officiella arbetslöshetsstatistiken skulle kvinnors arbetslöshet vara 10 procent och männens 6 procent, enligt statliga Helaprojektet.
• I november 2005 kom utredaren Gudmund Toijers förslag till heltidslag. Han föreslog, med en rad undantag, att nyanställda skulle ha rätt till heltid och att deltidsarbetande efter tre år skulle kunna begära heltid.
• Flera fack vill ha hårdare regler än utredaren och arbetsgivare vill inte ha någon lag alls.

Läs också: Deltid i vården blir heltid med fabriksjobb