Poliserna som i somras bröt upp syndikalisternas blockad i Malmö riskerar åtal för tjänstefel. En förundersökning pågår vid riksenheten för polismål.

– Jag tittar på polisens användning av pepparsprej mot syndikalisterna för att utröna om det var försvarligt och nödvändigt, säger åklagare Monica Mimer. I folksamlingar får pepparsprej bara användas i nödvärnssituationer.

Poliserna kan därmed ha begått tjänstefel. Påföljden blir i så fall troligen böter. Syndikalisternas Ola Brunnström berättar att konflikten gällde omplaceringar av tillfälligt anställda på ett gruppboende. I början av sommaren flyttades en syndikalist mot sin vilja från gruppboendet. I protest mot detta gick tre syndikalister på arbetsplatsen ut i strejk. En av dem omplacera-des och sades upp från sitt nya arbete.

Egenmäktigt förfarande
Syndikalisterna protesterade då genom nio blockader mot stadsdelsförvaltningen i Fosie. Den nionde blockaden bröt polisen upp med hjälp av bland annat pepparsprej. Enligt polisen gjorde syndikalisterna sig skyldiga till egenmäktigt förfarande när de hindrade anställda på stadsdelsförvaltningen från att komma in.

Ola Brunnström håller inte med:

– Det där är en gråzon. Vi anser att vi har rätt till detta, men om vi har fel så är vi beredda att ta konsekvenserna av det i form av exempelvis skadestånd utdömda av Arbetsdomstolen. Men polisen har absolut inte med en facklig stridsåtgärd att göra.

Hellre snackat
Kommunal, som organiserar huvuddelen av de kommunalt anställda, håller sig neutralt i konflikten. Ombudsman Lena Andersson säger att en av Kommunals viktigaste uppgifter är att se till att medlemmarna får arbete och att de arbetar inom sitt yrke. I stället för en blockad hade hon hellre sett en diskussion för att lösa problemen.

Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd tycker personligen att det var märkligt att polisen använde pepparsprej. Däremot anser han att polisen hade rätt att sätta stopp för blockaden, eftersom det är ett straffrättsligt brott att hindra folk från att komma till sitt arbete.