I ett föredrag vid årets World Social Forum undersökte Manuel Castells (på svenska med trebandsverket Informationsåldern) den nya mediateknologins inverkan på politiken. Å ena sidan retorisk förenkling och stora möjligheter till total övervakning, å andra sidan de nya ”individuella massmedia” som ger oanade resurser åt aktivism, kunskapsspridning och debatt.

”När den formella demokratin är högtravande och i djup kris, när medborgarna inte längre tror på sina demokratiska institutioner, då kan det som utspelas framför våra ögon, denna explosion av individuell masskommunikation, påminna om återskapandet av nya politiska former. Det är fortfarande svårt att säga vad de kommer att leda till”, sade Castells och avslutade:

60 nya på minuten
”Men en sak kan man vara säker på: utgången av striden avgörs på kommunikationens fält och den handlar om de teknologiska hjälpmedlens nya mångfald. Definitivt är denna strid den allra äldsta i den mänskliga historien. Sen urminnes tider har den som insats befrielsen av våra själar.”

Castells presenterde också den tankeväckande uppgiften att det varje sekund nånstans på jorden skapas en ny blogg. Vilket kan få en att undra över förekomsten av nätdagböcker kopplade till arbetsliv och LO-vardag. Kanske kommer en ny arbetarlitteratur att uppstå på webben snarare än i bokform?

Redaktionen mottar tacksamt tips om pågående bloggar som är kopplade till en LO-erfarenhet.

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till redaktionen