Med nål och tråd fästs Botkyrka på kartan. Ett 80-tal kvinnor broderar sin bild av kommunen söder om Stockholm i en jättelik bonad. Delar av konstverket visas nu på Nationalmuseum och i vår blir det turné i landet.

Varje torsdag hälls garnpåsarna ut på borden i Mångkulturellt centrum i Fittja. Runt trådhögarna samlas kvinnor med olika bakgrund, men med ett gemensamt uppdrag. De ska skapa bilden av Botkyrka. På ylletyg i olika storlekar broderar de konstverk som blir delar av en monumental Botkyrkabonad.

– Det är trevligt att träffas och brodera. Det är en sporre att se vad andra gjort, och det ger ny inspiration, säger Anita Schiller.

Hon är precis klar med en mycket detaljrik bild av Lida friluftsgård. I förgrunden syns kyrkan där hon firade sitt bröllop.

– Var och en har sina personliga bilder av Botkyrka. Det gör helheten spännande säger hon.

Inget mönster
Bonaden blir mångkulturell i dubbel bemärkelse. Tekniker och stilar från olika länder blandas och motiven är skiftande. Naturbilder samsas med höghus och pendeltåg. Realistiska motiv bredvid abstrakta och naiva. Några deltagare är liksom Anita Schiller vana handarbetare. Andra har aldrig hållit i nål och tråd tidigare.

– Det är en enorm spännvidd på deltagarna vad gäller erfarenhet, ålder och bakgrund. Det är en av sakerna som gör projektet intressant och viktigt. Dessutom gör det att resultatet blir bra, säger Susan Bergkvist som är en av projektledarna på ABF.

Arbetet med Botkyrkabonaden startades av ABF, Mångkulturcentrum och Hallunda Folkets hus nu under mångkulturåret. Tanken är att människor ska mötas och skapa konst tillsammans. Eftersom kvinnor i alla tider och alla kulturer ägnat sig åt handarbete var broderi ett naturligt val.

– När man träffas med nål och tråd spelar det ingen roll om man talar olika språk, man kan kommunicera och lära av varandra ändå, säger Susan Bergkvist.

Större perspektiv
Kvinnorna får material när de träffas för att brodera. De skapar sina motiv själva och får stöd av textilkonstnären Inger Broström. Hon ansvarar för bonaden som helhet. Planen är att den på håll ska se ut som ett grafiskt mönster. De enskilda bilderna träder fram först när betraktaren står riktigt nära.

Själva broderandet avslutas i november. Då ska mellan 150 och 200 bilder fogas samman och i december hängs bonaden upp i Hallunda Folkets hus, men projektet är ändå inte avslutat. Hela arbetet har dokumenterats och i vår blir bilderna och filmmaterialet en utställning som tillsammans med delar av bonaden, och några av de broderande kvinnorna, ska ut på turné.

– Vi vill inspirera andra grupper att starta liknande projekt och bygga upp ett nätverk i landet. Sedan fortsätter vi med några av de idéer på sidospår som fötts ur projektet, säger Johan Wennerstrand på ABF.

Johanna Wreder
08-796 28 40
Skriv ett e-postbrev till reportern