ANALYS: Finansieringen av socialdemokraternas vallöften blir knappast något problem, men å andra sidan är satsningarna få.

Reformerna kostar enligt valmanifestet 25 miljarder kronor. Om tillväxten under de närmaste åren blir vad prognoserna förutser ska denna utgiftsökning kunna täckas relativt enkelt.

Skatteintäkterna kan då komma att öka med uppåt 50 miljarder kronor eftersom socialdemokraterna förutom en frysning av fastighetsskatten inte vill genomföra några förändringar i det samlade skatteuttaget.

Att socialdemokraterna ändå inte lägger mer kostsamma reformförslag kan förklaras av att de vill leva upp till löftet om att föra en ansvarsfull politik.

Större offentliga satsningar i goda tider kan nämligen ge en överhettning i ekonomin.

Det finns en annan förklaring som enligt Göran Persson också den handlar om ansvarstagande. Befolkningsutvecklingen gör att Sverige behöver spara i goda tider för att kunna klara de pensionsåtaganden som samhället har gjort.

Socialdemokraterna vill ändå fortsätta med den tidigare utlovade tandvårdsreformen och satsningar görs också på arbetsmarknaden.

Som ett stöd till sysselsättningen vill socialdemokraterna höja bidragen till forskning och utveckling.

Även höjningen av a-kassan får ses som ett sätt att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera och därmed höja sysselsättningen.

Däremot syns väldigt lite av satsningar på arbetsmarknadspolitik för dem som riskerar att helt slås ut från arbetsmarknaden. I valmanifestet finns formuleringar om att bygga ut lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner. Men det enda konkreta förslaget är att ge två miljarder kronor extra till idrottsrörelsen. Inom denna kan det enligt Göran Persson också finnas utrymme för lönebidragsanställningar.